Verslag regiotafel Eindhoven en omstreken – Creatief met ideeën

19 mei 2016

Wat is nou het ideale Buurkrachtrecept? Wanneer is je buurt er klaar voor en hoe kun je dan het beste te werk gaan? Met die vraag ging de helft van de deelnemers van de regiotafel op 10 mei in Eindhoven creatief aan de haal, terwijl de andere helft zich boog over het vraagstuk hoe je kinderen bij energie besparen kunt betrekken. Sneltekenaars brachten de resultaten in beeld.

De zeven deelnemers aan deze Buurkracht-receptsessie kregen elk tien briefjes waarop ze hun ideeën konden noteren. Het leuke was dat op deze manier zeventig ideeën op tafel kwamen, waarvan er maar een paar op hetzelfde neerkwamen. Heel veel ideeën dus.

De ideeën werden ingedeeld in 7 categorieën en in de juiste volgorde geplaatst:

1. voorbereiding: is dit een geschikte buurt voor collectieve acties? Gaan we dit doen?

2. de doelgroep aansporen. Beginnen bij scholen werd hierbij als goede tip meegegeven.

3. contacten opbouwen: maak lijsten waarop mensen zich kunnen intekenen op bijvoorbeeld een warmtecamera en een vrijblijvend advies van hun huis. Dan heb je meteen heel veel gegevens.

4. promotie: misschien een presentje bij de aanmelding?

5. bijeenkomsten: “Het zou kunnen helpen als er bij Buurkracht meer dames de buurtbijeenkomsten komen leiden.”

6. individueel advies: bijvoorbeeld een vrijblijvend energieadvies bij mensen thuis.

7. kennis en kunde partners: wat verwachten we daarvan?

Ook de tweede groep kwam met vele bruikbare ideeën om via kinderen ook jonge gezinnen in energiebesparingssferen te brengen. Wat je wil is dat kinderen thuis gaan vragen: doe je het licht uit? Waarom hang je de was niet buiten? En waarom hebben wij geen zonnepanelen?

Enkele beproefde recepten:

  • De straat van Guido Wilmes in Acht heeft goede ervaringen met het Klimaatstraatfeest. Het wedstrijdelement gaat er bij kinderen goed in.
  • Ook de aanpak in Handel was een succes: daar organiseerde het team een bespaarwedstrijd voor kinderen, die zo punten konden sparen voor zonnepanelen op de sportkantine.

Een selectie van de nieuwe ideeën

  • Een gloeilampenactie. Kinderen halen gloeilampen op en verwisselen die met ledlampen.
  • Laat kinderen hun ouders interviewen over hun energieverbruik.
  • Leer kinderen zelf een energiescan uit te voeren en laat ze oefenen in de buurt.

Tekeningen: LOT of Illustrations.

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?