Prominente Groningers in Tuinwijk voor energiedialoog

18 mei 2017

Op 16 mei kwamen gedeputeerde Nienke Homan, directeur van Grunneger Power Steven Volkers en de VVD-fractievoorzitter in Groningen Sabine Koebrugge speciaal naar buurtcentrum TuinPad in de Groningse buurt Tuinwijk voor een dialoog over de energietransitie en energieneutraal wonen. Jan Willem Wennekes van het organiserende buurtteam Tuinwijk in ‘t Zonnetje: “Ook al hebben velen van ons al zonnepanelen op het dak, je kunt altijd meer doen.”

Buurkracht buurkracht   tuinwijk   druk bezochte buurtbijeenkomst met debat
Energiedebat met Nienke Homan druk bezocht

De energiedialoog was aangekondigd als debat. Maar in het TuinPad bleek dat de sprekers het op hoofdlijnen roerend met elkaar eens waren: er zijn veel mooie initiatieven in Groningen, maar het is nog niet genoeg. Jan Willem: “Nienke Homan, die als Statenlid verantwoordelijk is voor Milieu, Energie en Energietransitie, had laten berekenen wat er nodig is om de hele provincie Groningen energieneutraal te maken. Alle daken zouden dan vol moeten liggen met zonnepanelen, er zouden een paar grote windparken bij moeten komen en nog paar velden vol zonnepanelen. Hier in Tuinwijk kunnen we dan trots zijn op onze 500 zonnepanelen, maar we zijn eigenlijk nog maar net begonnen.”

Direct online energieadvies

Voorafgaand aan het debat waren bewoners al vanaf zeven uur welkom voor een bezoek aan de gezellige en informele informatiemarkt met kraampjes van organisaties en installateurs. Jan Willem: “Zo stond er een kraam van Groningen woont SLIM waar je een online woningscan kon laten maken en direct advies kreeg over energiebesparende maatregelen voor je woning, inclusief prijskaartje. Energiecoöperatie Grunneger Power gaf voorlichting over energieneutrale modelwoningen en warmtepompen en wij als buurtteam gaven informatie over isolatie, zonnepanelen en zonneboilers.”

Duurzame keuzes breder dan energie

Rond half negen opende Steven Hoekstra van het buurtteam het officiële deel. Hij legde nog eens uit wat energieneutraal is en liet zien dat energieverbruik maar 25 procent uitmaakt van de totale ecologische voetafdruk van de Nederlander – dat is de ruimte nodig is voor de productie van wat we gebruiken en de opname van de CO2 die we uitstoten, omgerekend naar productief land. Op gebied van vervoer, eten, drinken en kleding vallen ook nog ruim voldoende duurzame keuzes te maken; kleding heeft bijvoorbeeld een aandeel van 41 procent het meest belastend is. Jan Willem: “Als je niets meer aan je huis kunt verbeteren, kun je dus ook eens gaan kijken hoe en waar je kleding gemaakt wordt.”

Levendig gesprek

Het buurtteam had voor de drie sprekers prikkelende stellingen bedacht als ‘Een energieneutrale woning is niet te betalen’ en ‘Mensen gaan hun gedrag pas veranderen als ze gestraft of beloond worden’. Jan Willem: “Over de stellingen ontstond een levendig gesprek tussen de sprekers en de zaal. Er werden ervaringen uitgewisseld en de sprekers brachten leuke nieuwe feiten uit hun eigen praktijk in. Sabrina Koebregge van de VVD meldde dat de gemeente inderdaad onderzoekt of ze energiebesparing kan stimuleren door de onroerendgoedbelasting (WOZ) op ongeïsoleerde huizen te verhogen.”

Blijf op de hoogte

Muzikant Bert Hadders die in Tuinwijk woont, sloot de avond af met fragmenten van zijn nieuwe theaterprogramma. Waarna er nog alle gelegenheid was voor een drankje. Jan Willem: “Want energie besparen moet ook leuk zijn. Zo’n avond is een kans om bekende en nieuwe buren te ontmoeten. We hopen dat we bewoners hebben kunnen inspireren om hun huis verder te verduurzamen. Of om toch de zonnepanelen te nemen waar ze zo lang over twijfelen. Wij van het buurtteam Tuinwijk in ’t Zonnetje helpen daar graag bij. Ondertussen bereiden wij weer nieuwe activiteiten voor. Buurtgenoten kunnen onze activiteiten volgen en contact opnemen via de Buurkracht buurtpagina of via Tuinwijkinhetzonnetje.

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?