Polhaar-West als derde buurt in Dalfsen van start met samen energie besparen

07 maart 2018

In Polhaar-West valt nog veel energiewinst te halen. Goed voor het klimaat én voor de portemonnee. Na succesvolle gezamenlijke energiebesparingsacties in Pleijendal en Polhaar-Oost is ook in deze buurt nu een team van enthousiaste bewoners opgestaan dat hier werk van wil maken. Op 19 april presenteren de leden hun plannen tijdens een informatiebijeenkomst in het Gruthuuske. Iedereen is welkom.

Buurkracht buurkrachtdalfsen 3 6800rp
Polhaar-West

Net als in Polhaar-Oost en Pleijendal komt het initiatief in Polhaar-West voort uit de werkgroep Bewust Wonen van Groen Gebogen. Inwoonster Marjel Das was hier vanaf het begin bij betrokken. “We kunnen onze lessen trekken uit de ervaringen van de twee andere buurten”, vertelt ze. “Ook in onze buurt zijn er veel mogelijkheden om te verduurzamen. Bijvoorbeeld met zonnepanelen en betere isolatie. Daar willen we buurtgenoten mee bekendmaken. En het streven is natuurlijk dat die kennis dan ook omgezet wordt in daden.”

Informatiebijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst op 19 april zet het team een eerste stap in die informatievoorziening. Ook krijgen bewoners voorlichting over hoe ze inzicht kunnen krijgen in hun eigen energieverbruik, en wat ze allemaal kunnen doen om hun huis energiezuiniger te maken.

Meer informatie

Hou voor meer informatie buurkracht.nl/polhaar-west in de gaten. Hier houdt het team buurtgenoten op de hoogte van zijn acties en activiteiten. Op deze site kunnen bewoners van Polhaar-West ook alvast laten weten of ze bij de bijeenkomst aanwezig zijn (dit is niet verplicht, maar wel fijn voor de organisatie). Inwoners van Dalfsen die niet in Pleijendal, Polhaar-Oost of Polhaar-West wonen en ook samen in hun buurt energie willen besparen, kunnen contact opnemen met Eline Liezen.

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?