Pionier onder pioniers: Hubèr Buijsman

23 november 2015

De eerste bewoners van de Noordoostpolder werden streng geselecteerd. Ze moesten sterk zijn en gemeenschapszin hebben. Ondernemend zijn. Het lef hebben om helemaal opnieuw te beginnen. Dat was in de jaren vijftig. “We zijn altijd een gemeenschap van pioniers gebleven”, aldus Hubèr Buijsman, die met zijn buurtteam heel zijn dorp Marknesse op de been heeft gekregen om samen te werken aan verduurzaming.

Buurkracht 011 bew
Hubèr en zijn dorpsgenoten

“Marknesse is met ruim 1500 adressen het grootste dorp in de polder, met de meeste ondernemers en winkels”, vertelt Hubèr. “We hebben heel uiteenlopende groepen bewoners, van ouderen tot studenten en arbeidsemigranten en van rijk tot minder bedeeld. Maar ondanks die diversiteit is het gevoel van saamhorigheid groot. Zo hebben we voor de voetbalvereniging met het hele dorp 70.000 euro op tafel gelegd zodat er een kunstgrasveld kon komen. Als er iets georganiseerd moet worden, is de bereidheid om mee te helpen onder bewoners groot.”

Pioniers van de toekomst

Die saamhorigheid werkt ook goed verduurzaming in Marknesse van de grond te krijgen. Een paar jaar geleden richtte Hubèr met een aantal gelijkgestemden de bewonersgroep Marknesse Duurzaam op. “We willen bijdragen aan de energietransitie. Dat past ook bij Marknesse. We zijn nog steeds een dorp van pioniers, pioniers van de toekomst. De eerste twee avonden die werden georganiseerd door Transitions Towns, waren opwarmertjes. De derde avond wekte ook mijn interesse. Ze adverteerden met een foto met zonnepanelen en er stroomden opeens veel mensen toe. De inkoopactie voor zonnepanelen die we vervolgens opzetten, liep goed. Er zijn in twee etappes ongeveer 320 panelen gelegd bij zo’n vijfentwintig huishoudens.”

Door en voor de gemeenschap

Op 9 oktober, de Dag van de Duurzaamheid, opende in Marknesse een informatiepunt over duurzaamheid, waar Hubèr elke vrijdagavond en zaterdagochtend aanwezig is om vragen van bewoners te beantwoorden. Op 24 november staat er een dorpsbijeenkomst op het programma om samen met zo veel mogelijk bewoners nieuwe stappen te gaan zetten. “Onze kracht zit in samenwerking. Marknesse Duurzaam is aangehaakt bij de Energiepioniers, een polderbreed initiatief om collectief energie op te wekken met zonnepanelen. Daarnaast brengen we alle mogelijke partijen bij elkaar om duurzaamheid in brede zin op de kaart te zetten. Van de gemeente tot Dorpsbelang, scholen, ondernemersverenigingen, Milieu Federatie Nederland en Buurkracht. We maken gebruik van ieders talenten en mogelijkheden. Zo komt er echt iets op gang. En de opbrengsten van de besparingen zouden we op de een of andere manier weer ten goede willen laten komen aan de lokale gemeenschap. Bijvoorbeeld door er moestuintjes van aan te leggen.”

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?