Onderzoeker reist mee met buurtbewoners op weg naar energiewinst

10 maart 2017

Hoe kunnen we onze ondersteuning nog beter afstemmen op de doelstellingen en de sociale dynamiek in de buurten? Hierin krijgt Buurkracht steeds meer inzicht. Niet alleen dankzij de ervaringen in inmiddels ruim 180 buurten, maar ook door onderzoek. Zoals dat van Mandy de Wilde, wetenschappelijk medewerker aan de universiteit van Wageningen, en onderzoekspartner HIER Klimaatbureau. Mandy loopt mee met verschillende buurten en bewoners, die energiebesparingsactiviteiten ondernemen.

Buurkracht profielfoto  mandy de wildekopie
Mandy de Wilde kijkt mee bij buurten en bewoners die zich bezighouden met energie besparen

In haar onderzoek kijkt Mandy niet alleen naar Buurkracht, maar ook naar andere initiatieven die woningeigenaren helpen energie te besparen: Hoom, SLIM Energieloket en Reimarkt. “De gemene deler is dat ze allemaal een bewonersgerichte aanpak hebben ontwikkeld. En dat ze proberen aan te sluiten bij de weg die particulieren afleggen van bewustwording naar oriëntatie en uiteindelijk de investering in bijvoorbeeld zonnepanelen of isolatie. Ik breng in kaart hoe dat bij de verschillende initiatieven precies in z’n werk gaat, en hoe energiebesparing een rol speelt bij het onderhoud en de verbetering van een woning. Op die manier wil ik tot aanbevelingen te komen over een ideale – misschien wel landelijke – aanpak.”

Ondergedompeld in het buurtproces

Om tot haar inzichten te komen, blijft Mandy niet achter haar bureau zitten, maar loopt ze actief mee met buurten. “Als je mensen vragenlijsten laat invullen, loop je het risico dat ze sociaal wenselijke antwoorden geven. Om beter te begrijpen wat er gebeurt in een buurt, doe ik zelf mee. Ik dompel me onder in het buurtproces. Zo probeer ik inzicht te krijgen in wat mensen bijvoorbeeld aan kennis en kunde nodig hebben, wat ze doen met de hulpmiddelen en begeleiding die ze aangereikt krijgen en hoe ze dat helpt om tot actie over te gaan. Ik ga naar buurtbijeenkomsten, schuif aan bij werkgroepjes die een actie voor zonnepanelen of isolatie opzetten en observeer wat daar gebeurt. Tot en met de acties en de uitvoering van werkzaamheden. Als dat achter de rug is, neem ik uitgebreide interviews af bij bewoners over hun ervaringen.”

Behoefte aan concreet advies

Het echte veldwerk van Mandy is nog maar net begonnen. “Alleen met Hoom en Buurkracht draai ik al mee. Daar is het proces van interesse wekken tot overgaan op actie nog in volle gang. Maar wat ik bijvoorbeeld al zie, is dat Buurkracht heel sterk is in het helpen enthousiasmeren en informeren van buurtbewoners. Het valt me ook op dat mensen behoefte hebben aan heel concreet advies op maat: waar schiet ík het meeste mee op? Ze worden graag aan de hand genomen en ontzorgd. Zeker waar het aanbodlandschap nogal gefragmenteerd is, zoals bij isolatie. Je hebt zo veel keuzes te maken: vloer-, gevel- of dakisolatie, waar begin je mee? Wat kun je samen doen? Met wat voor materiaal wil je isoleren? Er zijn heel veel variabelen. Dat maakt het soms best ingewikkeld. Voor zonnepanelen geldt dat minder; om daarmee aan de slag te gaan is meer leuk dan lastig. In de Buurkrachtbuurt waar ik meeloop, bulkt de werkgroep zonnepanelen van optimisme.”

Representatief of niet?

Mandy volgt een klein aantal buurten en bewoners van Hoom, KUUB, Reimarkt en Buurkracht. “Ik krijg geregeld de vraag of dat wel een representatief beeld oplevert. Misschien niet van die vier initiatieven, maar daar gaat het mij ook niet zozeer om. Wat mij interesseert is die reis die mensen afleggen om uiteindelijk energiebesparende maatregelen te nemen. Welke stappen doorlopen ze? Wat hebben ze nodig om die stappen te zetten? Waar haken ze op af en wat kun je doen om op die momenten in te grijpen en ze weer verder mee te nemen? Door dat zelf allemaal mee te maken en daarnaast ook met bewoners de diepte in te gaan, ga ik de mechanismes die daarbij een rol spelen beter begrijpen. En daar kunnen Hoom, SLIM Energieloket, Reimarkt, Buurkracht én andere initiatieven hun voordeel mee doen.”

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?