Onderzoek alles en behoud het goede

17 december 2014

Een wit perspex doosje met een trekring voorzien van Buurkracht-bliksem hangt aan een lantaarnpaal … Wat is dat nu? Buurkracht onderzoekt van alles om het succes van samen besparen verder te vergroten. Het witte kastje is een onderdeel van een experiment.

Buurkracht 150825 trekkast wp 20150423 004 klein
Onderzoek met dit witte kastje

Hoe kun je meer jonge gezinnen bij Buurkracht betrekken? Of juist ouderen, die misschien denken: het zal mijn tijd wel duren? We legden die vraag voor aan studenten van de Hogeschool in Utrecht en de Technische Universiteit Eindhoven. Stijn van Iersel uit Eindhoven kwam op het idee om zomaar allerlei energiegadgets in de buurten te plaatsen. Zoals het perspex doosje. Dat is eigenlijk een soort knijpkat: als je aan de ring trekt, gaat er een lampje branden. Stijn denkt dat zulke gekke objecten de nieuwsgierigheid van vooral kinderen wekken. En dat die er dan mee gaan spelen en over gaan praten, ook met hun ouders. Het is een omweg, maar het zou best kunnen werken?

Grootschalig

En zo onderzoeken we nog veel meer. Samen met de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool zijn we bijvoorbeeld net met een grootschalig onderzoek gestart naar de succesfactoren van een wijkaanpak. Welke groepsprocessen en groepskenmerken voorspellen of mensen samen aan de slag gaan? Daarnaast zit Buurkracht in een consortium dat een Europese subsidie heeft ontvangen om te onderzoeken hoe de behoefte van de mensen beter kan worden ingvuld door de markt.

Eigen inzicht

Al dat onderzoek heeft maar één doel: verbeteren. Met Buurkracht bereiken we heel veel mensen, maar veel mensen ook nog niet. Hoe interesseren we hen? En hoe zorgen we dat de mensen die wel meedoen daar zo veel mogelijk profijt van hebben? Daarom verzamelen en analyseren we ook zelf allerlei informatie. Iedereen die zich heeft aangemeld op buurkracht.nl krijgt na een paar maanden een vragenlijst. En ook buurtbijeenkomsten, feedback van de buurtteams en evaluaties leveren inzichten op. Waarmee we Buurkracht stap voor stap verbeteren.

Over een andere boeg?

Een voorbeeld van zo’n verbetering: in Buurkrachtbuurten vindt een buurtbijeenkomst tegenwoordig vaak pas plaats als de slimme meters nét geplaatst zijn in plaats van ervoor. Zo kunnen bewoners direct hun energieverbruik volgen, en valt Buurkracht in vruchtbare bodem. Ook aan de website zijn diverse verbeteringen aangebracht. Denk aan de verduidelijking van de verbruiksgrafieken. De komende maanden voeren we nog meer wensen door op website. We gaan bovendien onderzoeken wat buurten naast energie besparen nog meer gezamenlijk willen oppakken en hoe Buurkracht hierbij kan helpen. Zodat we nog meer bewoners in buurten kunnen bereiken en ondersteunen met samen energie besparen.

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?