Noordenbergkwartier van start met samen energie besparen

07 juli 2016

Energie besparen is goed voor ons milieu. En voor onze portemonnee. Voor de toekomst van onze planeet, en dus voor onze kinderen. Dat willen we allemaal wel. Toch komt het er vaak niet van. Maar met je buren daarin optrekken maakt het makkelijker, leuker en voordeliger. Uit een enquête die vorig jaar onder de inwoners van het Noordenbergkwartier in Deventer gehouden is, blijkt dat veel interesse is om gezamenlijk energiebesparende maatregelen te treffen. Niet alleen bij eigenaren van koopwoningen ook bij huurders is veel belangstelling. Omdat in de buurt veel afwisseling is tussen koop- en huurwoningen is het handig om samen op te trekken. Inwoners Henk Bakhuizen, Ad de Zwart, Cees Sterkenburg en Jeroen Fanoy, slaan de handen ineen om hier samen mee aan de slag te gaan.

Buurkracht noordenbergkwartier
Noordenbergkwartier

In het Noordenbergkwartier staan veel oude koop- en huurhuizen. Omdat ze zo oud zijn hebben ze vaak geen spouwmuren en vele hebben dikke muren en vloeren. De wijk valt onder beschermd stadsgezicht en een deel onder Monumentenzorg. Bij het nemen van energiebesparende maatregelen moet je hier rekening mee houden. Het is handig om samen uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn en dan samen op te trekken bij de inkoop en uitvoering. Buurkracht een kosteloos en niet-commercieel initiatief van Enexis Holding N.V. helpt het buurtteam daarbij. Op 12 september organiseert het buurtteam een eerste buurtbijeenkomst om iedereen te informeren.

Slimme meters

Komende periode worden in het Noordenbergkwartier veel analoge energiemeters vervangen door digitale. Deze nieuwe ‘slimme’ meter geeft automatisch aan de energieleverancier door hoeveel gas en elektriciteit wordt verbruikt. Het schatten van meterstanden vervalt. Ook zelf meterstanden doorgeven of meteropnemers binnenlaten hoeft niet meer. Bovendien kan een slimme meter inzicht geven in het energieverbruik en daarmee nét dat zetje geven om daarop te besparen. Zodra je een slimme meter hebt, kun je na het invullen van een persoonlijk code op buurkracht.nl/noordenbergkwartier je gas- en energieverbruik volgen en vergelijken met het gemiddelde verbruik in de buurt. Ook zonder slimme meter kun je je aanmelden op Buurkracht.nl en meedoen met onze acties.

Samen besparen loont

Hoe meer mensen er mee doen, hoe voordeliger het is. Inwoners van Diepenveen-Noord die al maatregelen genomen hebben, besparen jaarlijks met elkaar ruim € 5.600,- op de energierekening. Dit kan ook in het Noordenbergkwartier. Onze buurt heeft een eigen pagina: buurkracht.nl/noordenbergkwartier waar buurtbewoners zich kunnen aanmelden. Henk Bakhuizen: “Als je je aanmeldt op buurkracht.nl/noordenbergkwartier krijg je bespaartips en zie je meteen welke maatregelen voor jou persoonlijk interessant kunnen zijn. We beslissen samen welke maatregelen we aanpakken en als inwoner bepaal je zelf of en aan welke maatregel je wilt meedoen. Je bent nergens toe verplicht.

Noordenbergkwartier

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?

Noordenbergkwartier