Nijeveen loopt uit voor informatieavond energiebesparing

05 mei 2017

Gaat het Nijeveen lukken om in 2025 helemaal zelfvoorzienend te zijn op energiegebied? Als het aan de werkgroep 2025 – Nijeveen Energie Neutraal ligt wel. En gezien de enorme opkomst voor de informatieavond op 3 mei in dorpshuis De Schalle willen heel veel bewoners daar ook aan bijdragen. Hou de ontwikkelingen in de gaten op buurkracht.nl/nijeveen.

Buurkracht img 3030
Enorme opkomst bij informatieavond

De werkgroep had dorpsgenoten veel nieuws te melden. Met die mededeling opende Harry van Dijk de avond voor een bomvolle zaal. “Namens de werkgroep heb ik alle aanwezigen bijgepraat over wat we achter de schermen al hebben gedaan”, vertelt hij. “Zo heeft de RUG in ons dorp een onderzoek uitgevoerd en de woningen opgedeeld in 12 categorieën. We gaan nu per categorie een woning selecteren om in kaart te brengen wat daar aan energiewinst te halen valt.”

Grote bereidheid om te verduurzamen

Ook gaf Harry een inkijkje in wat er uit de enquête gekomen is die de werkgroep in het dorp heeft verspreid. “Van de 1500 formulieren hebben we er 500 ingevuld teruggekregen. Een geweldig aantal. Bovendien kunnen we uit de antwoorden op de vragen concluderen dat de bereidheid om te investeren in duurzame activiteiten groot is. Dat is een mooi begin. Inmiddels hebben we een tweede enquête uitgezet die dieper ingaat op de sociale cohesie in het dorp: hoe kennen mensen elkaar? Zien ze het zitten om samen aan de slag te gaan? En zien ze brood in onze ambitie om in 2025 met elkaar net zo veel energie op te wekken als we verbruiken?”

Hoe ziet Nijeveen Energieneutraal eruit?

Hoe haalbaar deze ambitie is, was het onderwerp van de presentatie van Pieter Brink van Samen Energie Neutraal (SEN). “Deze club heeft zich in heel wat cijfermateriaal verdiept om zich daar een beeld van te vormen. Het energieverbruik in ons dorp is vrij gemiddeld, maar wil je daar net zo veel opwek tegenoverstellen, dan moet er nog veel gebeuren. Pieter liet dat heel leuk zien aan de hand van kaartjes van het dorp, waar bijvoorbeeld het oppervlak aan benodigde zonnepanelen in gemonteerd was. Of het aantal windmolens. Om ons stroomverbruik met zonnepanelen op te wekken, hebben we bijvoorbeeld het oppervlak van een derde van het dorp aan zonneweides nodig. Betrek je daar ook het gasverbruik bij, dan kom je wel op driekwart van het dorp uit.”

Oproep aan de gemeente

Onmogelijk is het niet, denkt Harry, die na Pieter het woord weer terugnam. “Gelukkig hebben we ook een groot buitengebied dus er kan heel veel. Maar het roept wel de vraag op: wat willen we? Willen we windmolens? Zonneweides? Een warmtenet met biovergisting? Die vraag heb ik aan de aanwezigen voorgelegd. Dat programmapunt vormde ook een mooie opmaat naar het gesprek met de gemeente die ook ruim vertegenwoordigd was in de zaal met raadsleden, het college en ambtenaren. Een paar leden van onze werkgroep hebben al eerder een gesprek met de gemeente gevoerd, maar kwamen daar teleurgesteld van terug. Alles leek moeilijk. Daarom heb ik aan het eind van mijn relaas een oproep gedaan aan de gemeente om proactief met ons mee te denken. Die handschoen werd sportief opgepakt door wethouder Gert Stam, die ons ter plaatse uitnodigde voor een bestuurlijk overleg.”

Aankondiging van twee acties

Vervolgens gaf Harry het podium aan buurtbegeleider Alex de Ruiter van Buurkracht, die een toelichting gaf op hoe Buurkracht Nijeveen gaat ondersteunen in z’n ambitie. Waarna Harry alvast de eerste twee acties aankondigde. “In 2012 hebben we al twee keer een zonnepanelenactie in het dorp gehad. Die willen we gaan herhalen. We inventariseren tot en met de jaarmarkt in juni hoeveel belangstellenden daarvoor zijn. Als we een indruk hebben van het volume dat we kunnen afnemen, gaan we in gesprek met leveranciers. In de zomer hopen we een aanbod te presenteren. Daarnaast zijn we van plan een postcoderoosproject te starten. Over dat onderwerp staat op 18 mei een informatieavond in De Schalle op de agenda voor belangstellenden. Die mededeling leverde meteen iets moois op: twee ondernemers in de zaal lieten weten dat ze bereid zijn hun dak daarvoor beschikbaar te stellen.”

Blijf op de hoogte

Harry kijkt zeer tevreden terug op een vruchtbare avond. “We hebben dorpsgenoten veel stof tot nadenken gegeven en al heel veel positieve feedback gekregen. Ik kan me goed voorstellen dat wat we verteld hebben nog vragen oproept. Ik zou zeggen: stel ze gewoon. Bijvoorbeeld via onze buurtpagina. Daar houden we dorpsgenoten ook op de hoogte van de voortgang. Ik nodig dan ook iedereen uit zich daar aan te melden; er ligt genoeg in het verschiet.”

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?