Niehove: klein dorp, grote opkomst voor energiebesparing

04 april 2016

Grote drukte in dorpshuis Eisseshof in Niehove op 31 maart. Meer dan veertig bewoners bezochten er de dorpsbijeenkomst over samen energie besparen. Niet slecht voor een plaatsje met maar 300 inwoners. “Er hing een prettige, geanimeerde sfeer.”

Buurkracht foto bb
Geslaagde bijeenkomst in Niehove

Lammert Top van het buurtteam is opgelucht dat de inspanningen van het buurtteam om dorpsgenoten voor de bijeenkomst te interesseren, effect hebben gehad. “We hebben bij iedereen in het dorp aangebeld om ze persoonlijk uit te nodigen. Maar je weet nooit van tevoren hoeveel mensen je kunt verwachten. Dat was best spannend. Prachtig dat we zo veel dorpsgenoten mochten ontvangen. Bovendien was de sfeer heel prettig en kwamen er tijdens de presentaties veel reacties uit de zaal. Je kon merken dat energiebesparing echt leeft in het dorp en dat menigeen er al mee bezig is. Ook goed om te zien dat de gemeente ook vertegenwoordigd was. Een mooi signaal dat op het gemeentehuis belangstelling is voor waar we mee bezig zijn. Dat is voor ons heel belangrijk, zeker omdat we ook nog regelingen willen treffen, bijvoorbeeld over subsidies en leningen.”

Versteld van de warmtelekken

Hans Harkema van Dorpsbelangen leidde de avond kort in en gaf vervolgens het woord aan Orville Frijde van Buurkracht. Die deed uit de doeken wat Buurkracht doet om dorpen en buurten te ondersteunen die samen energie willen besparen. Hij liet bijvoorbeeld zien hoe we ons eigen energieverbruik kunnen volgen op www.buurkracht.nl/niehove en wat je daar nog meer voor informatie kunt vinden. Na Orville was de beurt aan energieadviseur Floris van Dijk. Die had, ook namens Buurkracht, samen met dorpsgenoten warmtefoto’s gemaakt van een aantal woningen in Niehove. Daarnaast had hij een min of meer representatieve woning nader onderzocht op energiebesparingsmogelijkheden. In zijn presentatie ging hij daar nader op in en gaf hij ook uitleg bij een aantal warmtebeelden. Lammert: “Daarop kon je heel goed zien waar nog isolatie nodig is. Je staat ervan versteld wat er allemaal aan warmte weglekt!” Veel bezoekers waren benieuwd wat ze kunnen doen in een dorp dat in z’n geheel beschermd stadsgezicht is. Wat mag dan wel? Wat kan niet? En wat zijn de alternatieven. Floris wist deze vragen heel deskundig te beantwoorden.

Wat maakt een slimme meter slim?

Ook de slimme meters stonden op het programma. Lammert: “Die zijn in ons dorp net zo’n beetje allemaal geplaatst. Maar hoe slim zijn ze nou eigenlijk? En in welke opzichten zijn ze niet slim? Wietse Venema uit ons buurtteam is sterk technisch onderlegd en kon goed uitleggen wat je met de slimme meter wel en niet kan. En wie precies welke gegevens kan zien. Hij benadrukte vooral dat het slimme van de slimme meter in het gebruik ervan zit: dankzij de slimme meter kun je beter inzicht krijgen in je energieverbruik, en dat kan een aanzet zijn om energiebesparende maatregelen te nemen.”

Licht op ledverlichting

De laatste spreker van de avond was Jan de Vries, ook lid van het buurtteam en zelf werkzaam in de energiewereld. Hij maakte zijn dorpsgenoten in een kleine twintig minuten wegwijs in de wereld van de ledverlichting. “Veel bezoekers keken ervan op hoe groot het aandeel verlichting op je energierekening is”, zegt Lammert. “En dat je met ledverlichting zo veel kunt besparen. Dat maakte Jan haarscherp inzichtelijk aan de hand van rekenmodelletjes. Ik denk dat veel dorpsbewoners die nog geen led hadden, daar nu wel op gaan overstappen.” De kop is eraf in Niehove. Nu gaat het buurtteam in kaart brengen voor welke maatregelen animo is in het dorp. En of mensen daadwerkelijk aan de slag willen en misschien ook een actieve bijdrage willen leveren aan het organiseren van gezamenlijke acties. “Als daar nieuws over is, zullen we het in elk geval melden via onze buurtpagina: www.buurkracht.nl/niehove.

Neem gerust contact op met het buurtteam voor meer informatie. Voor meer informatie over Buurkracht kun je terecht bij Orville Frijde Of kijk op www.buurkracht.nl.

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?