Netbeheerder Rendo haakt aan bij Buurkracht

17 oktober 2016

Duurzaam dichtbij. Dat is het nieuwe motto van netbeheerder Rendo in Zuid-Drenthe en de Kop van Overijssel. En het bedrijf voegt de daad bij het woord. Bijvoorbeeld door de samenwerking met Buurkracht aan te gaan. Directeur Eddy Veenstra: “We willen allebei bewegingen van onderaf faciliteren en loskrijgen.”

Buurkracht eveenstra7 kader
Eddy Veenstra, directeur van Rendo

Net als alle netbeheerders bereidt Rendo zich voor op de energietransitie. “Het aandeel groen gas in onze netten neemt toe”, zegt Eddy. “We zitten op drie procent, wat relatief veel is in Nederland. Het gebruik van aardgas gaat teruglopen en nieuwe huizen krijgen vaak al niet eens meer een gasaansluiting. Die ontwikkelingen houden ons flink bezig. Net als het gegeven dat Nederland nog erg achterloopt op z’n eigen duurzaamheidsdoelstellingen. Onze energieprestaties zijn bijna het slechtste van de EU. Blijkbaar zijn overheden, bedrijven en particulieren zich nog te weinig bewust van de urgentie van de energietransitie. Wij willen in onze regio helpen die omslag te versnellen.”

Meer dan dividend

Eind 2015 presenteerde Eddy de strategie van Rendo voor de komende vijf jaar aan de negen gemeenten in zijn werkgebied. “Wij zijn een bedrijf dat sterk regionaal verankerd is”, vertelt hij. “Daar gaan we nóg meer uithalen. Voor aandeelhoudende gemeenten willen we meer zijn dan een bedrijf dat jaarlijks dividend uitkeert. We willen ook inhoudelijk van meerwaarde zijn en gemeenten helpen hun duurzame ambities te verwezenlijken. Dat doen we op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door energiecoöperaties in de regio te steunen, bij te dragen aan warmte- en groengasprojecten en door lokale energiebesparingsinitiatieven een duwtje in de rug te geven.”

Perfecte match

Voor Rendo lag de samenwerking met Buurkracht voor de hand. “Wat Buurkracht doet, sluit perfect aan bij onze strategie. In de delen van ons gebied waar we samen met Enexis of Cogas het netbeheer doen, was Buurkracht al actief. En waarom zouden we zelf het wiel opnieuw uitvinden als er al zo’n professionele organisatie staat? Die bovendien mooie resultaten haalt?” Om de samenwerking te bekrachtigen, heeft Rendo een eigen buurtbegeleider aangesteld, Alex de Ruiter. “Hij gaat buurten ondersteunen die samen in hun eigen wijk aan de slag willen met energiebesparing. Daar ligt een prachtige uitdaging voor hem. En voor ons.”

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?