Na zonne-energie nu ook focus op besparing in De Blaak

24 oktober 2015

Buurkracht img 8334
Betrokken buurtbewoners kwamen luisteren
Buurkracht img 8335
Veel vragen en interactie tijdens de presentaties

Op 21 oktober presenteerde werkgroep Duurzame Energie De Blaak zijn plannen voor energiebesparing in de buurt samen met Buurkracht. Het doel is om in 2045 energieneutraal te zijn. De eerste stappen zijn daarvoor al gezet: er liggen al 800 zonnepanelen op de daken. Nu nog het verbruik omlaag. Waar liggen de kansen in de buurt? De werkgroep deed onderzoek in de wijk. Tijdens de bijeenkomst kregen de dertig bezoekers uitleg over de resultaten en de vervolgstappen.

De afgelopen maanden heeft de werkgroep twintig willekeurige buurtbewoners ondervraagd. Hans Jager lichtte de belangrijkste resultaten toe. Uit de enquête bleek dat 90 procent graag energie wil besparen, 50 procent heeft interesse in energiezuinige apparatuur en 25 procent in de aanschaf van zonnepanelen. Op de vraag of mensen ook daadwerkelijk iets aan energiebesparing deden, gaf 75 procent een positief antwoord. De maatregelen varieerden van eenvoudige aanpassingen in gedrag tot het aanbrengen van HR++-glas. Maar mensen hadden onvoldoende zicht op het rendement of vonden zichzelf te oud om te investeren. De werkgroep wil daarom meer aandacht schenken aan voorlichting, bijvoorbeeld via energiecafés, de website van Buurkracht en energieambassadeurs. Ook wil de werkgroep een warmtecamera uitlenen, zodat bewoners zelf de energielekken van hun woningen kunnen ontdekken en besparingsmaatregelen kunnen nemen. Tot slot vertelde Hans kort over de plannen voor meer collectieve inkoopacties en de oprichting van windmolenpark De Spinder, waar de werkgroep mede-initiatiefnemer van is.

Zonneboilers

Na het verhaal van de werkgroep vertelde buurtbegeleider Irmy van Paassen meer over Buurkracht en over de hulpmiddelen die de buurt kan lenen om hun verbruik te meten, zoals de energiestekkers. Onder de aanwezigen werd een energiescan verloot. Ronald Driel van Pebble Green Systems uit Tilburg was aanwezig om meer te vertellen over warmtepompen en zonneboilers. De Blaak kent Pebble Green Systems vooral als leverancier van de zonnepanelen. Het was dan ook niet verwonderlijk dat Ronald achteraf vooral nieuwe informatieaanvragen voor zonnepanelen kreeg. Paul van Dijk van de gemeente Tilburg sloot de avond af met uitleg over de duurzaamheidsleningen van de gemeente. Ook wees hij op de duurzame huizenroute, waarbij Tilburgers zich kunnen inschrijven voor een kijkje in een woning waar veel duurzame maatregelen zijn doorgevoerd. Ook in De Blaak doen bewoners mee, onder wie Hans: “Mensen zien dan dat energiebesparing helemaal niet zo ingewikkeld hoeft te zijn.”

Spouwmuurisolatie

De dertig bezoekers waren de hele avond zeer betrokken bij de presentaties en stelden de meest uiteenlopende vragen. Er werd zelfs spontaan een werkgroep spouwmuurisolatie opgericht. Hans: “In de buurt zijn veel huizen uit 1978 en 1979. Die huizen zijn gedeeltelijk geïsoleerd met materiaal van slechte kwaliteit. Na-isoleren is geen eenvoudige klus. Isolatiebedrijven durven soms geen garantie te geven en willen hun vingers er liever niet aan branden. Een van de bezoekers was bouwkundige en wilde deze zaak verder mee uitzoeken.”

Energielabels

Deze eerste bijeenkomst ziet de werkgroep duurzame energie als een introductie. Hans: “We gaan nu focussen. We willen meer subwerkgroepen oprichten en themabijeenkomsten houden. Over ledverlichting bijvoorbeeld, want daar is nog veel kaf onder het koren. Uit de enquête bleek dat er ook veel vragen zijn over energielabels voor huishoudelijke apparatuur. Na dat gesjoemel bij Volkswagen en Samsung vragen mensen zich af wie of wat ze nog kunnen vertrouwen.” Hij had tijdens het buurtonderzoek ook gemerkt dat veel mensen zich helemaal niet bewust zijn van het hoge verbruik van bijvoorbeeld oude koelkasten of vriezers. “Het elektriciteitsverbruik in de buurt is gemiddeld erg hoog en dat zou weleens aan deze apparatuur kunnen liggen.” Ter afsluiting van de bijeenkomst konden de bezoekers aangeven of ze interesse hadden in energiezuinig witgoedapparatuur, zoals wasmachines en koelkasten. “We willen kijken of we een interessante afspraak kunnen maken met een leverancier. Die kunnen we dan presenteren op onze volgende bijeenkomst over energiezuinige apparatuur en energielabels.”

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?