Monumentaal besparen

15 juli 2016

Als je in een monument woont, of in een buurt die tot beschermd stads- of dorpsgezicht is verklaard, kun je niet altijd zomaar energiebesparende maatregelen nemen. Ook in Buurkrachtbuurten hebben bewoners van historisch waardevolle panden soms met beperkingen te maken. Drie voorbeelden uit Roerzicht in Roermond, Budel-Dorplein en Wirdum. En hoe ze daarmee omgaan.

Buurkracht ju4a9452 klein
Budel-Dorplein

Monumentale daken, toch zonne-energie?

Roerzicht in Roermond is ontworpen door de beroemde 19-eeuwse architect Pierre Cuypers. Veel woningen hebben de status van monument. Govert Gribling van het buurtteam: “Jonge bewoners willen aan de gang met zonnepanelen. Maar op onze daken mogen we die niet leggen. We overwegen een postcoderoosproject te starten.” Met zo’n project kunnen particuliere huishoudens uit hetzelfde postcodegebied samen zonne-energie opwekken met zonnepanelen op bijvoorbeeld een openbaar gebouw in de buurt. “Eenvoudig is het niet. Je moet niet alleen genoeg deelnemers hebben, maar ook een coöperatie oprichten, een locatie vinden en veel regelen. We kijken daarom ook naar alternatieven, bijvoorbeeld of we aan kunnen sluiten bij lopende crowdfundingprojecten voor groene energie. Tips van andere Buurkrachtbuurten zijn welkom!”

Creatief met spouwmuurisolatie in Budel-Dorplein

Budel-Dorplein is in de 19e eeuw gebouwd door de familie Dor, voor werknemers van hun toen nieuwe zinkfabriek. Het oorspronkelijke deel van het dorpje is beschermd dorpsgezicht. Wim Cremers: “Dat werpt bijvoorbeeld drempels op voor zonnepanelen. Om ze mogen leggen, heb je op bepaalde plaatsen goedkeuring van de gemeente nodig.” Ook voor het isoleren van spouwmuren gelden andere regels. “Gewoonlijk beginnen boorgaten bij spouwmuurisolatie meestal bij 16 mm, maar in ons geval mag dat maximaal 14 mm doorsnee zijn. Dat komt door de smalle voegen.” In Budel-Dorplein zijn al twee huizen gedaan met 14mm en er is een bedrijf bezig om voor 12mm gecertificeerd te worden. “Als dat binnen is, kan het oude deel van Budel-Dorplein echt met spouwmuurisolatie van start.”

Als je op een archeologische vindplaats woont

Wirdum in Groningen is een oud wierdendorp. Het dorp is gebouwd op twee wierden of terpen, heuvels die ooit zijn opgeworpen door mensen om een droge plek te hebben. Het is de vindplaats van verschillende archeologische schatten, onder andere uit de tijd van de Romeinen, en de bodem is dan ook beschermd terrein. Adrie de Wit van het buurtteam: “Elke kubieke meter gas die we kunnen besparen is meegenomen. Dat beseffen we in dit dorp maar al te goed. Maar vanwege de archeologische waarde van de grond mag je hier niet zomaar graven. Dat betekent dat aardwarmte voor Wirdum bijvoorbeeld niet is weggelegd, want daarvoor moet je meters met leidingen de grond in.” Een mogelijk alternatief zijn hybride warmtepompen die warmte uit de buitenlucht halen via de buitenmuur of het dak. “Bovendien is er nog veel te halen in de sfeer van isolatie. Sommige woningen hebben bijvoorbeeld nog overal enkel glas.”

Budel-Dorplein

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?

Budel-Dorplein