Ministerie brengt werkbezoek aan Orthen

08 juli 2014

Buurkracht foto bzk 02
V.l.n.r. Saskia Spapen, projectleider BZK; Ruud van Gisteren, Agentschap NL; Rob Scheepens, initiatiefnemer Buurkracht-wijk Orthen en Meindert Smallebroek, Directie Bouwen BZK.

De Bossche wijk Orthen heeft de aandacht van bestuurlijk Den Haag getrokken. Op woensdag 3 juli ontving de buurt afvaardigingen van onder​meer het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Agentschap NL en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Zij kwamen kijken hoe bewoners van Orthen samen de schouders onder energiebesparende maatregelen zetten.

In een paar maanden tijd hebben ruim twintig huishoudens uit Orthen hun handtekening gezet onder een offerte voor isolatiemaatregelen. Dit aantal is groeiende. Hoe krijg je een buurt zo voortvarend in beweging? Waarin schuilt het succes van de buurtaanpak? Naar het antwoord op deze vragen waren de delegaties vooral benieuwd. Want een aanpak die werkt in Orthen, is ongetwijfeld ook elders in het land kansrijk. Bewoner en initiatiefnemer van de besparingsacties Rob Scheepens: “Tijdens de bijeenkomst hebben we toegelicht hoe wij erin geslaagd zijn mensen te bereiken. Het helpt zeker dat onze acties ín de buurt en vóór de buurt ontstaan. Dat wij als wijkbewoners zelf langs de deuren gaan bij andere wijkbewoners om ze bij besparingsacties te betrekken. Dat schept vertrouwen.”

Mooie erkenning

Na een aantal korte presentaties, onder andere van de Bossche wethouder Jan Hoskam, trok het gezelschap de wijk in om met eigen ogen de eerste resultaten te zien. Scheepens: “We hebben een woning bezocht waar een isolatiebedrijf juist een spouwmuur aan het isoleren was, en een hoekhuis dat de bewoners verbouwd hebben tot een compleet energieneutrale woning. Een individuele actie, maar eentje die wel uitstraling heeft op de hele buurt.” Uit de reacties van de Haagse afvaardiging werd duidelijk dat de buurtaanpak in Orthen indruk maakte. “Een mooie erkenning van onze inspanningen”, zegt Scheepens.

Veel besparingspotentieel

Zelf heeft Scheepens al tien jaar zonnepanelen op het dak van zijn woning. “Vorig jaar wilde ik daarover – uit idealisme - in ons buurthuis een presentatie geven, en mijn enthousiasme voor duurzaam omgaan met energie overbrengen. In onze wijk staan veel huizen uit de jaren zestig, dus met isolatie valt veel te besparen. In diezelfde tijd kwam ik in contact met Jos Derks van Buurkracht die op zoek was naar initiatiefnemers om een energiebesparingsproject in Orthen te starten. Zo zijn we gestart met het organiseren van Energiecafés en het opzetten van een wijkteam. We selecteren zelf ondernemers bij wie we offertes aanvragen. Door dit collectief te doen, krijgen we interessante aanbiedingen. In dit proces worden we bijgestaan door Buurkracht bij de beoordeling van de offertes en het organiseren en aankondigen van bijeenkomsten. Ondertussen zijn de eerste woningen geïsoleerd en zijn we alweer gestart met het volgende project, zonnepanelen. Daarover volgt in september een Energiecafé.”

Samenwerkende partijen

In Den Bosch werken Energie coöperatie 073, de gemeente ‘s-Hertogenbosch, de Slimme Buurt-partners en Buurkracht samen aan energie besparen in de buurt.

Over Buurkracht

Buurkracht is een initiatief van Enexis Holding N.V. dat erop gericht is buurten bij elkaar te brengen om samen met energiebesparingsmaatregelen aan de slag te gaan. Betrokken buurtbewoners nemen het voortouw en Buurkracht ondersteunt. Ruim dertig buurten in het noorden, oosten en zuiden van het land zijn inmiddels als Buurkrachtbuurt actief.

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?