“Mijn doel? Met ons dorp energieneutraal worden”

31 oktober 2017

In het Groningse Sauwerd-Wetsinge werken inwoners hard aan de toekomst van hun dorp. Zo hebben ze zich samen ingezet voor een nieuwe dorpswinkel, toen de supermarkt zijn deuren sloot. Én er is een Buurkrachtteam dat de schouders onder energiebesparing en duurzame opwekking van energie zet. Met Bart van der Kolk als een van de drijvende krachten.

Buurkracht buurkracht buurkrachtteam sauwerd wetsinge 2
In het Groningse Sauwerd-Wetsinge werken inwoners hard aan de toekomst van hun dorp

Hoe is Buurkracht op je pad gekomen?

“Met de vereniging Dorpsbelangen is er zo’n anderhalf jaar geleden een dorpsvisie ontwikkeld met een aantal thema’s waarmee we als het dorp aan de slag willen. Een daarvan was energiebesparing en duurzaamheid. Ik heb me aangemeld voor de werkgroep, omdat ik heel erg geïnteresseerd ben in dit onderwerp. Het is ook mijn werk: ik ben coördinator duurzaamheid bij Groningen Seaports. In mijn eigen huis is al zo’n beetje alles gedaan wat er te doen valt: alles is geïsoleerd, ik heb zonnepanelen, ledlampen... Ik wil mijn kennis en ervaring graag inzetten om dorpsgenoten te helpen verduurzamen.”

Jullie zijn met z’n vijven; hoe verdelen jullie de taken?

“Dat gaat eigenlijk heel natuurlijk. We hebben allemaal ook nog een baan, dus het is soms best lastig om de tijd te vinden. Maar we zijn allemaal heel gemotiveerd en we pakken om en om taken op. Van het opvragen van offertes tot uitzoekwerk voor collectieve projecten en aandacht vragen voor onze activiteiten bij evenementen. Zo heb ik samen met Els met de Energiefiets van Buurkracht op de MidZomerBraderie gestaan.”

Wat willen jullie bereiken?

“Wat ik graag zou zien is dat we gezamenlijk een zonneweide aanleggen om collectief zonne-energie op te wekken. En dat in het kielzog daarvan mensen thuis ook maatregelen nemen. Veel dorpsgenoten hebben daar belangstelling voor, ook omdat we hier in het aardbevingsgebied zitten. Er zijn bijvoorbeeld al veel zonnepanelen in het dorp. Maar we kunnen altijd meer doen. Mijn doel is om zo snel mogelijk helemaal energieneutraal te worden als dorp.”

Hoe ver zijn jullie?

“Twee leden van onze werkgroep willen wel een stukje grond beschikbaar stellen, één voor een zonneparkje en één voor een kleine windmolen. Vanuit de Groninger Energiekoepel wordt voor ons doorgerekend wat we ongeveer aan investeringen en opbrengsten kunnen verwachten, en wat dat dan financieel voor deelnemers aan zo’n project zou betekenen. We moeten nog wel huiswerk doen. Zo moeten we de afweging maken om de statuten van de dorpscoöperatie zo aan te passen dat we daar ook een collectief energieproject in onder kunnen brengen, of bijvoorbeeld aanhaken bij de energiecoöperatie van Adorp.”

En individuele maatregelen?

“Afgelopen najaar hebben we leveranciers van allerlei installaties benaderd om te kijken of we goede aanbiedingen konden regelen voor dorpsgenoten. Binnenkort staat een dorpsbijeenkomst gepland waar de bedrijven hun oplossingen presenteren. Er was tijdens een eerdere dorpsavond geïnventariseerd waar de behoefte aan is, we willen met de komende avond een passend aanbod presenteren. En het leuke is dan dat er ook in Sauwerd bedrijven zijn die actief zijn met de ambitie Sauwerd Energie neutraal te maken.”

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?