Meerhoven inventariseert wensen buurt

16 juni 2017

Brief van het buurrteam

Onze woningen in Meerhoven zijn al behoorlijk energiezuinig gebouwd. Toch valt er nog genoeg energiewinst te halen. Wij, Inge Kouw, Marjola Ruijten, Stefan van der Eijk, Harry van der Kallen en Kees Verhagen, hebben als werkgroep Energie van Duurzaam Meerhoven al verschillende energieacties georganiseerd. Met succes. We willen nog meer duurzame acties organiseren. Doe je mee?

Aan de slag

Buurkracht buurkracht buurtteam meerhoven 2
Het buurtteam in de buurt

Voordat we aan de slag gaan, willen we eerst inventariseren wat er leeft en waar jullie behoefte aan hebben. Daarom vind je bij deze brief een vragenlijst. Deze vind je ook op buurkracht.nl/meerhoven. De uitkomsten van de vragenlijst presenteren we op burendag (23 september). Schrijf de datum vast in je agenda! We organiseren die dag ook een duurzame fietsroute.

Samen staan we sterker!

We doen het niet alleen, 040Energie, de gemeente Eindhoven en Buurkracht helpen ons. Allereerst met een onafhankelijke energieadviseur die onderzoek gaat doen in onze buurt. Zo horen we waar onze beste besparingskansen liggen. Ook hebben we een eigen website: buurkracht.nl/meerhoven. Hier kun je je (vrijblijvend) op aanmelden en word je op de hoogte gehouden van de acties en activiteiten die wij organiseren. Hoe meer mensen er mee doen, hoe voordeliger (en gezelliger!) het wordt.

Samen besparen loont

Als we samen optrekken, kunnen we profiteren van elkaars kennis en ervaring. Samen inkopen kan bovendien een behoorlijk kostenvoordeel opleveren. En minstens zo belangrijk: door samenwerken leren we elkaar ook meteen een beetje beter kennen.

Enthousiast?

Meld je dan aan op buurkracht.nl/meerhoven. Wil je meer informatie of heb je nog andere vragen? Mail ons gerust. Wij zijn benieuwd naar de resultaten van de vragenlijst. Vul deze in op onze website of print de vragenlijst lever deze uiterlijk vrijdag 14 juli in op Waterveld 148, Zandhoen 49, Zandoever 13, Graspieper 137 of Meerzand 64.

Met energieke groet!

Inge Kouw, Marjola Ruijten, Stefan van der Eijk, Harry van der Kallen en Kees Verhagen

PS Op 5 juli is er een informatieavond over de groei van het vliegveld na 2020. Kijk voor meer informatie op duurzaammeerhoven.nl.

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?