Meer samen, meer duurzaam en meer muziek in Berenbos

19 maart 2018

Op 14 maart presenteerde een team enthousiaste inwoners van Berenbos in Kerkrade hun ideeën voor een duurzamere en gezelligere buurt in de Oude Protestantse Kerk. Een goed teken was dat heel wat buurtgenoten op de avond afgekomen waren. Hoe meer buurtgenoten meedoen aan het uitvoeren van de plannen, hoe leuker het wordt. Sluit je ook aan via buurkracht.nl/berenbos.

Buurkracht 180316 foto bij verslag
Berenbos volop van start. Doe je ook mee?

De prachtige kerk was met hulp van mensen van een lokaal poppodium omgebouwd tot professionele presentatieruimte. Hier mocht het team ruim 30 buurgenoten, jong en oud, verwelkomen met koffie en thee. Jos Broen verzorgde de officiële opening en stelde zijn medeteamleden Miranda van Toor, Sharon Martin en Harry Gulpers kort voor. Daarna vertelde hij kort iets over de bedoeling van de avond. Het team wil de buurt nieuw leven inblazen en bewoners samenbrengen rond thema’s als energie, natuur, voeding en muziek. Berenbos krijgt daarbij ondersteuning van Buurkracht dat buurtinitiatieven door heel Nederlands met raad en daad bijstaat.”

Lokaal draagvlak

Het team had drie sprekers uitgenodigd. De eerste was Marion Puts van Bewonersplatform Kerkrade-Oost. Zij feliciteerde het buurtteam met zijn initiatief en onderstreepte het belang van burgerparticipatie: samen met je buren optrekken om je eigen leefomgeving te verbeteren. Jos: “Het platform staat achter ons. Dat is fijn en ook belangrijk voor het draagvlak in de wijk en onze verbinding met de lokale politiek.”

Historische waarde

Een van de plannen van het team is om de leegstaande katholieke kerk De Blijde Boodschap en het naastgelegen natuurgebied De Berenbosch een nieuwe bestemming te geven. Jos: “De kerk kan bijvoorbeeld een gemeenschapshuis worden met een zorgpunt en kleinschalige horeca. En De Berenbosch is prima geschikt voor onder meer stadslandbouw en een pluktuin.” Teamlid en landschapsarchitect Harry Gulpers legde in de tweede presentatie uit waarom de kerk en De Berenbosch ook historisch gezien de moeite waard zijn. Jos: “Vanaf de Romeinse tijd tot de jaren 50 waren beide plekken markante punten in Kerkrade. Met onze plannen krijgen ze hun oude rol weer terug.”

Muziek in de wijk

Paul en Wilfred van Stichting Muziek en Talent kregen als derde het podium. In Kerkrade barst het van het muzikaal talent: van jonge dj’s tot de traditionele blazers van de harmonie. Maar het aantal podia waar ze samen muziek kunnen maken, neemt rap af. “Paul vertelde dat de Oude Protestantse Kerk, die ook leegstaat, al een keer gebruikt is voor een dancefeest en dat dat prima is bevallen. Is er plaats voor een poppodium in Berenbos?” In de zaal ontstond wat commotie. Vooral de ouderen zijn bang voor overlast. “Maar daar moeten we samen uit kunnen komen”, stelt Jos.

Doe mee en blijf op de hoogte

“Er moet nog veel gebeuren, maar deze bijeenkomst was een prima eerste stap. We kregen goede reacties en vier buurtbewoners hebben zich direct aangemeld voor ons buurtteam. Ze willen zich net als wij inzetten voor de buurt. We willen nu snel een concreet resultaat aan bewoners laten zien. We willen daarvoor vier werkgroepjes vormen die elk met een thema aan de slag gaan: de ontwikkeling van de kerk, de ontwikkeling van De Berenbosch, energiebesparing en muziek en talent. We houden iedereen op de hoogte via Facebook en onze buurtpagina.”

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?