Limburgse regiotafel als kennis- en inspiratiehub

25 september 2017

Hoe bereik je je doelgroep? Hoe werkt de warmtepomp precies? En hoe zit het met de pelletkachel? Op 21 september kwamen dertig kartrekkers van Limburgse buurten bij elkaar tijdens de regiotafel in het Enexishuis in Maastricht voor extra kennis, handige weetjes en uitwisseling van ervaringen. Maurice Feijts van Spaanse Singel in Beek: “Je doet inspiratie op voor de activiteiten in je eigen buurt en het is leuk om mensen van andere buurtteams te ontmoeten.”

Buurkracht img 20170920 wa0014
Inspiratie opdoen tijdens de Regiotafel

Na een uitgebreid buffet en een voorstelrondje startte de avond met de presentatie ‘Hoe bereik ik mijn buurt?’ door Eveline Henskens van Buurkracht. Daarbij haalde ze het Mentality model van Motivaction aan, dat op basis van 23.000 ingevulde vragenlijsten over persoonlijke opvattingen, drijfveren en waarden acht sociale milieus in de Nederlandse samenleving onderscheidt. In veel buurten is één zo’n type dominant. Met een leuke interactieve quiz met de Kahoot-app leerden de deelnemers de types snel herkennen, zodat ze hun eigen buren makkelijker kunnen inschatten. En ze kregen meteen handige tips over hoe ze de verschillende doelgroepen effectief kunnen
benaderen.

Goed van pas

Maurice: “Op mijn werk is denken in doelgroepen dagelijkse kost, maar je buren indelen is toch
heel wat anders. Onze buurt Spaanse Singel is nog niet zo lang actief. Toen ik een paar weken
geleden de enquêteformulieren aan huis ophaalde waarmee we boven water wilden krijgen welke
thema’s in onze buurt leven, merkte ik al dat de motivatie om wel of niet mee te doen heel
verschillend waren. De een vond de financiële besparing het belangrijkst, de ander het behoud
van de aarde en de volgende was niet zo met duurzaamheid bezig. In de hand-out die we kregen,
kunnen we precies zien voor welke argumenten elk type gevoelig is. Dat gaat ons goed van pas
komen.”

Veel vragen

Elbert den Boer van Randwyck-De Lage Weerd uit Maastricht was met name geïnteresseerd in de
presentatie over de warmtepomp. “Energieadviseur Marloes Bosman hield een goed verhaal over
de verschillende types, de techniek en de besparingen. Veel buurten onderzoeken net als wij of de
warmtepomp interessant is als alternatief voor verwarming en warm water, dus ze kreeg heel wat
vragen. Vooral technisch gingen we behoorlijk de diepte in. Ook de voor- en nadelen van de
pelletkachel kwamen kort aan bod. Belangrijk nadeel is dat zo’n kachel voor fijnstof in de lucht
zorgt. In mijn ogen is het daarom geen goede vervanger voor de cv-ketel.”

Uitwisseling

Tijdens het diner, de koffie en de borrel achteraf was er tijd om de andere deelnemers te
ontmoeten. “Erg leuk,” stelt Maurice. Hij was voor de eerste keer aanwezig bij een regiotafel en
genoot van de uitwisseling. “Ik heb contact gelegd met iemand die al een warmtepompactie in
zijn buurt heeft georganiseerd. Wij willen dat ook gaan doen. Ben benieuwd hoe hij dat heeft
aangepakt.” Ook Elbert kijkt tevreden terug: “Het was een interessante en prima verzorgde
bijeenkomst.”

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?