Ledeacker pakt door met samen energie besparen

26 april 2018

Duurzaamheid leeft in Ledeacker. Dat bleek al uit de succesvolle zonnepanelenactie van vorig jaar waaraan 35 van de 300 huishoudens meededen. En ook nu weer uit de mooie opkomst bij de informatieavond over energiebesparing op 24 april, ditmaal samen met Buurkracht. Zo’n 40 bewoners lieten zich in ’t Dorpshuus bijpraten over energiebesparende maatregelen en de vergevorderde plannen voor een collectief zonnedak. Wil je meedoen, laat het weten via de buurtpagina.

Buurkracht buurtbijeenkomst ledeacker
Buurtbijeenkomst Ledeacker

Hent Baltussen en Jeroen Verhoeven dankten alle bewoners hartelijk voor hun komst. Samen met Pedro Bardoel, Stefan Cremer en Paulette Wolters vormen ze de werkgroep Leker Energieneutraal, het team dat de verduurzaming van Ledeacker een nieuwe impuls wil geven. Jeroen blikte kort terug op de fantastische zonnepanelenactie van verleden jaar en sprak de hoop uit dat de Lekers ook isolatie met eenzelfde enthousiasme oppakken. Hent gaf vervolgens een kort overzicht van het programma van de avond.

Besparingskansen

Het team wordt sinds kort bijgestaan door Buurkracht, dat al meer dan 275 buurten en dorpen ondersteunt met energiebesparing. Na een korte introductie door Hent vertelde buurtbegeleider Ate wat dat inhoudt. Zo schakelt Buurkracht in aangesloten buurten een onafhankelijk energieadviseur in om in kaart te brengen wat de besparingsmogelijkheden zijn. In Ledeacker was dit onderzoek gedaan door adviseur Marloes Bosman. 

Energieslurpers

Marloes was dan ook van de partij om haar bevindingen te presenteren. Pedro: “Net als in vergelijkbare dorpen in de buurt zouden we met isolatie veel kunnen besparen.” Marloes vertelde kort over de verschillende soorten isolatie en benadrukte dat het ook loont om het verbruik van je apparaten te meten en te kiezen voor energiezuinige varianten. Pedro: “Na de zomer krijgen we een set energieverbruikstekkers te leen, waarmee we op jacht kunnen gaan naar energieslurpende apparatuur in huis.”

Instappen aantrekkelijk

Vervolgens gingen isolatiebedrijf Isolatie.com en zonnepanelenleverancier Paul Jenniskens dieper in op hun eigen specialisaties. Isolatie.com vertelde over dak-, spouwmuur- en vloerisolatie, de verschillende materialen, en de voor- en nadelen. Paul zette in z’n presentatie onder meer de soorten zonnepanelen uiteen, de werking en rendementen. De bezoekers waren heel betrokken en stelden tussendoor hun vragen. Waren de zonnepanelenprijzen bijvoorbeeld gedaald ten opzichte van de vorige actie. Pedro: “Misschien wel iets, liet Paul weten. Instappen is dus aantrekkelijk.”

Geschikt dak

Na een kopje koffie en een korte pauze vertelde Hent over de interessante subsidiemogelijkheden voor energiebesparing in de gemeente Sint Anthonis, waar ook Ledeacker deel van uitmaakt. Pedro: “Bewoners kunnen extra subsidie krijgen als ze het energielabel van hun woning met één of meer stappen weten te verbeteren. Op de site van de gemeente staan alle voorwaarden.” Het team praatte de bezoekers ook kort bij over de vorderingen van het collectieve zonnedakproject dat al enige tijd loopt: “Het lijkt erop dat we eindelijk een geschikt dak gevonden hebben. Zodra alles rond is, kunnen mensen zich inschrijven. Informatie volgt zo snel mogelijk.”

Meld je alvast aan

Achteraf bleven veel bezoekers gezellig zitten en dronken we er lekker pilsje op. “Dit was een mooie opstap voor vervolgacties”, vindt Pedro. “In de herfst, als het weer kouder wordt, willen we met de warmtecamera aan de slag. Daarmee kun je precies zien waar je woning warmte lekt. Maar nu al maakte een aantal bezoekers van de avond een afspraak met één of beide aannemers - dat kunnen andere dorpsgenoten natuurlijk ook nog doen; wij hebben hun gegevens. Meld je aan op de buurtpagina, dan blijf je ook meteen op de hoogte van onze vervolgacties.”

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?