Krachtige aftrap energie besparen met Buurkracht in Haps

02 mei 2016

In Haps valt voldoende te besparen. Het buurtteam zit vol met plannen. Maar met welke energiebesparende maatregelen willen de bewoners zelf beginnen? Tijdens de eerste bijeenkomst op 26 april in ’t Hopskwartierke stelden het buurtteam en Buurkracht zich aan de bewoners voor en inventariseerden ze de wensen. Isolatie en zonnepanelen scoorden hoog. Op de volgende bijeenkomst op 9 mei wil het team direct spijkers met koppen slaan en alle wensen omzetten in actie.

Buurkracht bb haps 0426
Ondanks Koningsnacht en Champions League een goed bezochte bijeenkomst

Namens het buurtteam heette Henk Kiela iedereen van harte welkom. Hij stelde de leden van het buurtteam voor en gaf vervolgens het woord aan buurtbegeleider Ate Ploegmakers. Ate vertelde kort hoe Buurkracht ondersteunt bij energiebesparing in de buurt. Bijvoorbeeld via de eigen buurtpagina op de website van Buurkracht. Hier kunnen bewoners zich aanmelden en zien welke acties er lopen. Wie een slimme meter heeft, kan inloggen om z’n eigen verbruik te bekijken en dit te vergelijken met het gemiddelde verbruik in het dorp. Jos Derks vertelde kort hoe krachtig energie besparen met Buurkracht kan zijn. In zijn buurt Hintham-Zuid in Rosmalen bespaarden 132 bewoners samen per jaar ruim € 66.500,- op hun energierekening.

Warmtebeelden

Van de warmtecamera die Buurkracht uitleent, heeft Haps volop gebruik gemaakt. Afgelopen weken maakte het buurtteam warmtebeelden van zo’n 45 huizen en stuurde de beelden naar de eigenaren. Jos legde kort uit hoe je de beelden kunt interpreteren. Henk: “De meeste bewoners waren zich al bewust hoe het met hun huis gesteld was. Toch geeft zo’n beeld weer een extra stimulans om je huis weer een stukje te verbeteren.”

Isolatie en zonnepanelen bovenaan

Belangrijkste doel van de avond was de wensen van de dorpsbewoners peilen. Henk: “We hebben alle aanwezigen een inventarisatielijst laten invullen. Uit eerdere peilingen wisten we al dat isolatie hoog zou scoren. En dat bleek ook uit de inventarisatie: 20 van 25 aanwezigen wilden hun huis graag isoleren. Wat me verbaasde was de belangstelling voor zonnepanelen. Die was minstens zo groot. We gaan komende week de resultaten van de inventarisatie op een rij zetten. Op de volgende bijeenkomst op 9 mei willen we direct doorpakken. Dan gaan we samen met de bewoners bepalen wat we gaan doen en teams vormen om aan de slag te gaan." Inwoners die op de hoogte gehouden willen worden van de acties en activiteiten die het buurtteam organiseert kunnen zich vrijblijvend aanmelden op buurkracht.nl/haps.

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?