Klimaatakkoord: wat betekent dat voor jou?

28 juli 2018

Op 10 juli presenteerde Ed Nijpels het Nationaal Klimaatakkoord op hoofdlijnen. Hierin staan afspraken die bijna 100 organisaties aan vijf ‘sectortafels’ hebben gemaakt om de CO2-uitstoot te halveren in 2030. Een belangrijk deel gaat over het verduurzamen van huizen. Op bijeenkomsten in het land, mede georganiseerd door Buurkracht, droegen inwoners hiervoor hun ideeën aan. Wat kwam daar uit en wat staat je de komende jaren te wachten?

Buurkracht klimaatbijeenkomst 2
Met elkaar in gesprek hoe te verduurzamen

De aangekondigde maatregelen voor de ‘gebouwde omgeving’ reiken tot achter de drempel. Dat vereist niet alleen draagvlak, maar ook medewerking van bewoners. Vandaar dat Ed Nijpels als coördinator van de onderhandelingen Buurkracht, HIER Klimaatbureau en het Nederlands Platform Burgerparticipatie en Overheidsbeleid (NPBO) vroeg om input op te halen bij mensen in het land. Zo gingen in onder meer Assen, Rotterdam, Eindhoven en Zwolle geïnteresseerde bewoners met elkaar in discussie over drie vragen: welke impact heeft het Klimaatakkoord straks op jouw woon- en leefomgeving? Hoe wil je als bewoner betrokken worden in het klimaatproces? En als je aan de slag wilt met verduurzaming van je woning, hoe wil je dan geholpen worden?

Wat ter tafel kwam

Ton Geerts van buurtteam Molenkracht in Rosmalen praatte mee in Eindhoven. “De energietransitie moet onder de bevolking nog meer gaan leven”, zegt hij. “We moeten met z’n allen inzien dat het gewoon gaat gebeuren. En het is niet iets wat ons overkomt, maar iets wat wij dóén. Iets wat we kunnen sturen en beïnvloeden. Dat maakt het zo interessant. Heel leuk om daar met andere betrokken mensen over te brainstormen.”

Uit de bijeenkomsten kwam naar voren dat veel huishoudens nut en noodzaak van de energietransitie onderkennen. Maar willen ze zelf in actie te komen, dan verwachten ze wel dat ze betrouwbare informatie krijgen en dat het Klimaatakkoord de lusten en lasten van wat er moet gebeuren, op een rechtvaardige en transparante manier regelt. En dat dit helder onderbouwd wordt. Voor de meeste deelnemers aan de gesprekken is het logisch dat de regie bij gemeenten komt te liggen. Maar dan moeten die gemeenten in hun ogen wel investeren in kennis en kunde van hun ambtenaren en samen- en meewerken met lokale bewonersinitiatieven. Ze denken ook dat de bevordering van gemeenschapszin in buurten helpt de transitie te versnellen. Om een aantal punten te noemen uit de samenvatting van de gesprekken die is meegenomen aan de sectortafel Gebouwde Omgeving.

Wat ga jij merken van het Klimaatakkoord?

Hoe de bijeenkomsten de afspraken hebben beïnvloed, is niet helemaal vast te stellen. Maar zeker is dat het Klimaatakkoord dat er nu ligt het belang van burgerparticipatie onderstreept. En dat er oog is voor hun zorgen en wensen. Wat betekent dat voor jou?

Wijkgerichte aanpak

Voor alle wijken in Nederland wordt een verduurzamingsplan opgesteld. Hiervoor moeten gemeenten en energiebedrijven per wijk bekijken wat de beste oplossing is. Al in 2021 moeten alle huishoudens in Nederland weten waar ze aan toe zijn. Daarbij krijg je als bewoner inspraak in de plannen.

Hogere gasbelasting, minder belasting op stroom

Om een lager gasverbruik te stimuleren, stellen de onderhandelaars voor dat de belasting op aardgas met 5,5 cent per kuub omhoog gaat en op elektriciteit met 2,7 cent per kWh omlaag. Boven op de stijging van de gasbelasting van 3 cent per kuub en de daling van de stroombelasting met 0,7 cent per kWh die al in het regeerakkoord staan. Per saldo gaat dat voor een gemiddeld verbruik van 1700 m3 gas en 4200 kWh weinig schelen, maar het maakt duurzame alternatieven zoals een warmtepomp wel goedkoper ten opzichte van de traditionele cv-ketel.

Je gaat het zo min mogelijk voelen in je portemonnee

In de plannen staat dat je als huizenbezitter een lening met lage rente moet kunnen krijgen om je huis te verduurzamen. Die lening is dan gekoppeld aan je huis en niet jou. Dat betekent dat je niet blijft zitten met de restschuld als je je huis verduurzaamt en vervolgens verkoopt; de lening gaat dan over op de volgende bewoner. Door deze zogeheten ‘gebouwgebonden’ financiering ga je de investering niet direct in je portemonnee voelen; de kosten voor rente en aflossing kun je wegstrepen tegen het geld dat je overhoudt op je energierekening.

Goede basis

De komende maanden wordt het Klimaatakkoord verder uitgewerkt. Daarbij kunnen de opstellers putten uit een uitgebreide e-publicatie van en over de bijeenkomsten van Buurkracht, HIER Klimaatbureau en NPBO. Buurkrachtmanager Roel Woudstra is enthousiast “Heel mooi dat zo veel bewoners van onze buurten een bijdrage hebben willen leveren. Dat Buurkracht gevraagd is voor de organisatie, bewijst dat we opgemerkt worden. En dan bedoel ik de bewoners van onze bijna 300 buurten die samen aan de slag zijn en elke dag bewijzen dat het lukt om stappen te maken. Het wordt alleen maar belangrijker dat bewoners zich organiseren. Zeker als straks wijk voor wijk een aanpak wordt bedacht en uitgevoerd. In Buurkrachtbuurten is daarvoor alvast een goede basis gelegd.”

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?