Interview: Over de bijzondere dingen die je samen voor elkaar kunt krijgen

20 april 2017

Als inwoners van dorpen en stadswijken hun krachten bundelen, kan er veel gebeuren. Een van de mooiste voorbeelden daarvan is Hoonhorst in Overijssel, een Buurkrachtbuurt van het eerste uur. Initiatiefnemer Timo Veen deelt zijn kennis en ervaring tegenwoordig ook als initiatievenmakelaar voor de provincie.

Buurkracht timo veen buurkracht timove klein
Timo Veen van het buurtteam in Hoonhorst en initiatievenmakelaar in Overijssel

Wat doe je als voorzieningen in je dorp dreigen weg te vallen? In het Overijsselse Hoonhorst lieten de bewoners het er niet bij zitten. Ze doen alles samen. Nou ja, veel. En dat levert nog veel meer op. Zo hebben ze zelf gezorgd voor een miniwarmtenet onder de grond dat gemeenschappelijke gebouwen zoals de school en het dorpshuis verwarmt met een dorpskachel. Ze hebben een dorpshuiskamer ingericht en samen een deelauto en een deelaanhangwagen aangeschaft. Een duofiets maakt het mogelijk dat mensen die niet (meer) zelf kunnen fietsen, er toch op uit kunnen. “De kracht zit in de verbinding”, zegt Timo. “Iedereen zet z’n eigen talenten in voor de leefbaarheid van het dorp, van juristen tot projectleiders en metselaars. En dan zie je dat je dingen voor elkaar krijgt die je voor onmogelijk hield.”

Netwerk

De duurzaamheidsbeweging in het dorp kreeg een flinke impuls toen Hoonhorst in 2010 de strijd om het meest Duurzame Dorp van de provincie won. Een titel die een bedrag van anderhalf miljoen euro opleverde. “Ook in andere dorpen die goed bezig waren, heeft de provincie flink geïnvesteerd”, vertelt Timo. “En het mooie is dat daardoor een netwerk van dorpen is ontstaan die elkaar op ideeën brachten. Die kennis en ervaring die we met z’n allen hebben opgedaan, wil de provincie ook ontsluiten voor andere dorpen en wijken. Uit die ambitie zijn de Initiatievenmakelaars geboren. Samen met nog een aantal ervaringsdeskundigen, help ik bewoners die energiegerelateerde projecten tot stand willen brengen, op weg. Dan gaat het bijvoorbeeld om dorpen die energieneutraal willen worden, of een postcoderoosproject willen starten.”

Verbinden als specialiteit

De dorpen en wijken in Overijssel weten de initiatievenmakelaars ondertussen steeds beter te vinden. Timo: “Mijn specialiteit zit vooral in het verbinden van bewoners, in teambuilding. En in het formuleren van een heldere visie, strategie en doelstellingen. De dorpen en wijken blijven zelf verantwoordelijk voor de projecten. Soms verwijs ik ze door naar Buurkracht, als ze bijvoorbeeld samen besparingsacties willen opzetten. Of samen iets anders op willen pakken zoals zorg of mobiliteit met verduurzaming als secundair doel. Daar is Buurkracht goed in. En andersom komen bewoners soms ook via Buurkracht bij ons terecht.”

Geen Al Gore

Als initiatievenmakelaar concentreert Timo zich op projecten die met hernieuwbare energie te maken hebben. “Veel gemeenschappen zijn bezig met leefbaarheid. In de praktijk wordt dat vaak vertaald in duurzaamheid en dan meestal nog in zonnepanelen en windmolens.” Zijn rol in die projecten zit hem in de vezels. “Ik zit al jaren in de energiewereld, ben zelf ondernemer en ik help mensen graag om duurzaamheidsprojecten van de grond te tillen. Voor mij is het belangrijk dat we de wereld leefbaar aan onze kinderen nalaten. Ik ben geen Al Gore, maar ik wil wel helpen dicht bij huis het verschil te maken.”

Meer over Hoonhorst.

Meer over Buurkracht.

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?