Hoonhorst stoomt door

16 oktober 2014

Buurkracht buurbijeenkomst hoonhorst
Buurtbijeenkomst met Buurkracht in Hoonhorst

Dat je veel kunt bereiken door samen op te trekken, is in Hoonhorst allang bekend. Het Overijsselse dorp heeft al een dorpsleenauto, een deelaanhanger, bewoners hebben samen gezorgd voor een waterspeelplaats bij de school, voor glasvezelkabels, en nu gaan ze ook samen aan de slag met Buurkracht. Op 15 oktober vond de eerste buurtbijeenkomst plaats in Zaal Kappers. “Wij werden er blij van.”

Drijvende kracht achter veel gezamenlijke acties is de coöperatie Duurzaam Hoonhorst. Deze enthousiaste club heeft nu ook weer het initiatief genomen om aan Buurkracht te beginnen. Antje Kingma van Duurzaam Hoonhorst: “We hebben ook op het gebied van energiebesparing en duurzame opwek al veel gedaan. Er hebben aanbiedingen gelopen voor een EPA-advies, voor isolatie en mede dankzij een van onze acties liggen in Hoonhorst zo’n 2000 zonnepanelen op de daken. Met Buurkracht willen we weer een volgende slag slaan. En uit de opkomst en de sfeer bij de buurtbijeenkomst bleek wel dat bewoners daar ook zin in hebben. Wij werden er heel blij van.”

Ervaringen uitwisselen via buurkracht.nl

Timo Veen van Duurzaam Hoonhorst leidde de avond in. Hij ging kort in op een paar lopende projecten in het dorp – deelvuurwerk en glasvezelkabel voor het buitengebied – en vertelde waarom de coöperatie de samenwerking is aangegaan met Buurkracht. Daarna lichtte Marjan Hendriks van Buurkracht de ondersteunende rol van Buurkracht toe en liet ze bewoners zien wat er allemaal mogelijk is op buurkracht.nl. Antje: “Daar werd enthousiast op gereageerd, mensen hadden meteen allerlei ideeën over wat je daar voor informatie zou kunnen uitwisselen. Bijvoorbeeld wie welke maatregelen al genomen heeft en wat de ervaringen daarmee zijn. Zo kunnen we van elkaar leren. We hebben dan ook meteen afgesproken dat we het prikbord op de website goed gaan gebruiken.”

Warmtecamera

Energieadviseur Mark Plagggenborg van Kies Groen Licht had in Hoonhorst twee woningen onder de loep genomen, een vrijstaand huis en een tussenwoning, en in kaart gebracht wat daar nog te besparen viel. “Heel verhelderend”, zegt Antje. “Uit zijn inventarisatie bleek ook dat we nog best stappen kunnen maken. Binnenkort krijgen we een warmtecamera ter beschikking van Buurkracht, waarmee iedereen kan onderzoeken waar zijn eigen woning nog beter geïsoleerd kan worden. Daar hebben zich meteen veel gegadigden voor aangemeld. En verschillende bewoners hebben al laten weten dat ze graag willen helpen om nieuwe acties op touw te zetten.” 

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?