Hoe Noorderplantsoen aardbevingsschade omzet in zonne-energie

17 februari 2016

Carla Veldhuis woont in de Noorderplantsoenbuurt waar zij eerst met één buurtgenoot, en inmiddels met een heel team, acties van de grond tilt. Zoals het samen aankopen en installeren van zonnepanelen en het aanleggen van groene daken, boomspiegel- en geveltuintjes. En nu er bewoners in de buurt aanspraak maken op subsidie omdat ze schade hebben geleden van aardbevingen, speelt een groepje buurtgenoten daarop in met een zonnepanelenactie.

Buurkracht 160212 carla
Carla en haar groene dak

De veranderzin zit Carla in de vezels. Ze zit altijd vol ideeën, bijvoorbeeld om de stad groener te maken, en heeft daar zelfs haar werk van gemaakt. “Ik ben opgevoed met kijken naar de natuur, wandelen in het bos, vogels aanwijzen. Met het besef dat we zorgvuldig moeten omgaan met wat er is. En toch ook iets van: een betere wereld begint bij jezelf. Het is te makkelijk om naar de overheid te wijzen en te wachten tot zij iets gaan doen. Je kunt ook beginnen met: wat kan ik zelf doen? Ik heb gemerkt dat er dan veel mogelijk is. En dat als je iets onderneemt, mensen vanzelf aanhaken. Veel mensen willen wel, maar nemen niet de eerste stap. Dan is het handig als er mensen in de buurt zijn die dat wel doen. Dat werkt aanstekelijk. Als mensen zien dat hun buren een geveltuintje hebben, of zonnepanelen, willen ze dat zelf ook wel.”

Het dak is groener bij de buren

Buurkracht 151026 beeld noorderplantsoenbuurt klein
Het buurtteam

Ook het buurtteam zelf is op die manier ontstaan. Carla: “Ik sprak buurtgenoot Rein Rosing. Hij had al zonnepanelen en wilde mogelijk een groen dak. Ik had een groen dak op mijn uitbouw en wilde graag zonnepanelen, maar zag door de bomen het bos niet. Hoe selecteer je? Ik wilde zonnepanelen waar geen kinderhanden aan gewerkt hadden, die niet van ver ingevlogen waren, en die door een lokale partij geplaatst zouden worden. Waar begin je dan? Daarover raakte ik met Rein in gesprek en hij bleek hetzelfde te hebben met mijn groene dak. We dachten: als wij hier tegenaan hikken, dan zijn er vast nog veel meer mensen die afwachten. Als wij nou eens een en ander uitzoeken en dan een bijeenkomst organiseren in het café op de hoek?”

Veel aardbevingsschade, veel subsidieaanvragen

De actie die Carla en Rein vervolgens samen opzetten, was een groot succes. Nu, twee jaar en verschillende acties later, staat het team aan de vooravond van een nieuwe zonnepanelenactie. “In Groningen-stad was aanvankelijk niet veel aan de hand na aardbevingen, maar nu hebben toch wel veel woningen schade. In onze buurt zijn minstens 200 meldingen gedaan. We hebben met enige tamtam bewoners opgeroepen hun huis op scheuren na te lopen en tijdig een subsidieaanvraag in te dienen. De ‘bewonerswerkgroep bevingen’ benadert iedereen die zo’n aanvraag heeft lopen en zich bij ons meldt met een mooi aanbod. We zijn ook deze keer weer samen met Grunneger Power op zoek gegaan naar zonnepanelen die aan al onze wensen voldoen.”

“Ook andere buurtgenoten kunnen natuurlijk aanhaken bij deze tweede collectieve actie om zonnepanelen aan te schaffen. Dat kunnen ze doen door zich te melden via www.noorderplanstoen.nl of  www.buurkracht.nl/noorderplantsoenbuurt. Hoe meer deelnemers, hoe sneller we de groenste buurt en misschien zelfs energieneutraal worden.”

Noorderplantsoenbuurt

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?

Noorderplantsoenbuurt