Hoe krijgen we Nederlandse woningen aardgasvrij?

01 februari 2018

Het draagvlak om te stoppen met aardgas groeit. Dat blijkt uit een peiling van het Klimaatbureau HIER: een jaar geleden was 47 procent van de respondenten vóór, nu is dat al 58 procent. De overheid is ook vastbesloten om in 2050 heel gebouwd Nederland van het gas af te hebben. Hoe gaan we dat bereiken? Wat zijn de alternatieven? En wat kun je zelf of met je buurt bijdragen? In gesprek met Sible Schöne, algemeen directeur HIER Klimaatbureau. Inclusief tips over wat je zelf kunt bijdragen.

Kook jij nog op een (losstaand) gasstel? Dan maak je tot en met 12 februari 12.00 uur kans op een energiezuinige inductiekookplaat, met gratis pannenset! Bekijk de voorwaarden op de website van het HIER klimaatbureau en doe mee

Buurkracht buurkracht siblescho%cc%88ne fotoandydoornhein
Sible Schöne wil Nederlandse woningen van het gas afhalen (foto: Andy Doornhein)

Wat moet er gebeuren om al onze huizen aardgasvrij te krijgen?

“Om de klimaatdoelstellingen te halen, zou je vanaf nu zo’n 200.000 woningen per jaar aardgasvrij moeten maken. Hoe we die aantallen gaan halen, is geen eenvoudige vraag. Wil je op dit moment als individuele woningeigenaar stoppen met aardgas, dan kom je bijna automatisch uit bij een volledig elektrische warmtepomp. Dat vraagt doorgaans om aanpassing van je verwarmingssysteem en het betekent dat je je huis heel goed moet isoleren en ventileren. Alles bij elkaar een dure grap die de meeste mensen niet zomaar kunnen of willen betalen. Je zou dus eigenlijk toe willen naar een situatie waarin hele wijken - met subsidies - in één keer worden aangepakt. In die richting maakt de overheid plannen. Daarbij zijn er verschillende oplossingen denkbaar.”

Welke alternatieven zijn er voor aardgas bij een collectieve aanpak?

“Ook dan zou je kunnen denken aan verwarmingssystemen met warmtepompen. Als je die op grote schaal installeert en verder ontwikkelt, kan het ook goedkoper. Daarnaast zie ik warmtenetten als logisch deel van de oplossing, waarbij je dan de warmtebronnen ook verder kunt verduurzamen. Bijvoorbeeld door aardwarmte te gebruiken, of restwarmte in te zetten van de industrie of op kleine schaal van ziekenhuizen of datacentra. Een derde optie is biogas. Dit ontstaat door de vergisting van biomassa, voornamelijk uit de landbouw. Daarbij gaat het in Nederland overigens niet om heel grote hoeveelheden – de verwachting is dat je er maar zo’n 5 procent van de woningen mee kunt verwarmen. Per wijk zal je moeten bekijken wat de beste oplossing is.”

Hoe zie jij de rol van bewoners in de overgang naar aardgasloze woonwijken? Wat kunnen we zelf doen?

“De meeste maatregelen die nodig zijn om van het gas af te raken, spelen zich af bij bewoners thuis, achter de meter. Daarover beslissen mensen zelf. Ze moeten dus ook een centrale rol krijgen in het besluitvormingsproces dat verder gaat dan inspraak. Bij een verplichting om te stoppen met aardgasgebruik is het belangrijk om na te denken over het wijkproces. Via www.hierverwarmt.nl willen we bewoners stimuleren hier samen over na te denken. Ik denk dat bijvoorbeeld de buurtteams van Buurkracht daarin een heel goed aanspreekpunt voor gemeenten kunnen zijn. Zij kunnen meedenken over oplossingen, over de maatregelen die genomen moeten worden, over informatieverstrekking en -uitwisseling met de buurt, over de uitvoering en de organisatie. Tegen Buurkrachtbuurten zeg ik dan ook: nodig de gemeente nu alvast uit voor een gesprek over hoe ze het voor zich ziet om jouw buurt aardgasvrij te krijgen. Zodat jullie samen kunnen werken aan een lokale oplossing.”
 

Stichting HIER klimaatbureau is een maatschappelijke organisatie die zich volledig toespitst op klimaatverandering. En daarbij individuele huishoudens, buurten én bedrijven ondersteunt.

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?