Hoe het bespaarvirus overspringt

09 december 2016

In 2016 zagen we dat niet alleen buren, maar ook buurten elkaar steeds beter weten te vinden. Buurtteams trekken samen op, leren van elkaar en nemen ideeën, processen en acties van elkaar over. Ervaren teams helpen beginnende teams graag op weg en zetten zelf nieuwe buurten op. 

Buurkracht  mg 5506 klein
De Wijert-Zuid was de eerste buurt in Groningen, die samen met Grunneger Power tot stand kwam.

De kunst van het afkijken

Het buurtteam van Beers liet zich graag inspireren: de tip om de school in het dorp te betrekken bij een presentatie over energiebesparing kwam van buurtbegeleider Jos Derks. Jos stond met Hintham-Zuid aan de wieg van de succesvolste Buurkrachtbuurt ooit.

Het Beerse team ontdekte zelf dat het loont om in elke straat iemand te vragen om de eigen straatgenoten uit te nodigen voor de energiebijeenkomst. Daarmee belde bij alle 560 adressen een bekende aan. Deze inspanningen werden beloond met een overvolle zaal.

De dorpsteams in de gemeente Cuijk – Haps, Sint Agatha en Beers – onderhouden goed contact met elkaar en wisselen dit soort ervaringen uit. Dick Blokland van het buurtteam in Beers: “Overdracht van team op team is belangrijk. We hebben elkaar nodig om de trein rijdend te krijgen en te houden. Steeds nieuwe ideeën uitwisselen en waar mogelijk deze in praktijk brengen, dat is waar wij in Beers aan hechten.”

Groningse drive

Geen enkele stad in Nederland heeft zo veel Buurkrachtbuurten als Groningen. Sinds 2014 zijn hier al 14 Buurkrachtbuurten gestart. De plaatselijke energiecoöperatie Grunneger Power speelt hierin een belangrijke rol. Maar wat ook opvalt, is dat veel kartrekkers in de verschillende buurten zijn aangestoken door vrienden en bekenden.

Het is bijvoorbeeld niet toevallig dat de aanjagers van Buurkracht in het 3e Schilderskwartier goed bevriend zijn met leden van het buurtteam in Helpman-Oost. Soms ontstaan nieuwe buurten ook uit bestaande teams, zoals Kingplein. Initiatiefnemer Ferry Wester van Kingplein draaide eerst mee in Hoornsemeer-Oost en vond de resultaten zo fantastisch dat hij ook met Buurkracht wilde starten in zijn eigen buurt. Nog even en de hele stad doet mee.

Meer buurtbestuivers bekijken? Vraag het Jaarboek 2016 aan via jaarboek@buurkracht.nl.

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?