Hoe groen is groene stroom?

13 augustus 2014

Bij veel energiebedrijven kun je kiezen voor groene stroom. Goed voor het milieu. Duurzaam. Maar wat krijg je dan eigenlijk? Verandert die keuze iets aan de stroom uit je stopcontact?

Groene stroom of grijze stroom, dat is de vraag. Groen is opgewekt zonnecollectoren, windmolens, waterkrachtcentrales en afvalverbranders voor biomassa. Daarbij komen geen extra broeikasgassen zoals CO2 in de lucht. Wel bij grijze stroom, die je krijgt door fossiele brandstoffen zoals aardolie, aardgas en kolen te verbranden. Die bovendien langzaam maar zeker uitgeput raken. Geen wonder dus dat groene stroom zo populair is, zeker nu het prijsverschil met grijze stroom bijna helemaal is weggevallen.

Iedereen dezelfde mix

Toch komt uit alle Nederlandse stopcontacten precies dezelfde 220 volt. Ook bij groenestroomklanten. Hoe zit dat? Kiezen voor groene stroom verandert niets aan de samenstelling van de energie die je gebruikt. Maar je stimuleert er wel de productie van duurzame energie mee. Want om elektriciteit als groene stroom te mogen verkopen, moet een leverancier zogeheten Garanties van Oorsprong afgeven. Eén zo’n garantie geldt als verzekering dat ergens in Europa 1000 kWh uit een duurzame energiebron is opgewekt.

Groene opwek stimuleren

In Nederland is de vraag naar groene stroom veel groter dan de productie ervan. Van de energie die we produceren, is nog maar 12% duurzaam. Daarom komt het grootste deel van de groene stroom op de Nederlandse markt uit het buitenland, vooral van waterkrachtcentrales uit Scandinavië. Die bestaan al lang en kunnen de vraag voorlopig nog aan. De keuze voor groene stroom leidt er dus niet per se toe dat er bijvoorbeeld windmolens of zonnecollectoren bij komen. Die kans wordt groter als je voor puur Nederlandse groene stroom kiest. Dan moet de Garantie van Oorsprong uit Nederland komen, en die zijn schaarser. Hoe hoger de vraag, hoe groter de kans dat de productie van groene energie wordt opgevoerd. Met nieuwe duurzame installaties. Je kunt natuurlijk ook zelf heel direct bijdragen aan een hogere productie, bijvoorbeeld met zonnepanelen op je dak of door mede-eigenaar te worden van een windmolen.

Leuke doorklikkers

Hoeveel investeert jouw energiebedrijf in de opwek van nieuwe duurzame energie? Dat vind je in een overzicht van onder meer de Consumentenbond en Greenpeace. Wil je weten welk aandeel van de stroom die je leverancier levert, ‘echt groen’ is, ga dan naar Groene Stroom Checker.

Bron: Milieu Centraal.

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?