“Het gaat me allemaal veel te langzaam”

10 januari 2016

Eliane Géron uit Hoensbroek maakt zich zorgen over het milieu, de kwaliteit van onze voeding en de ongelijkheid op aarde. Daarom is ze actief in de Nederlandse Klimaatbeweging en liep ze mee met de Klimaatparade eind november in Amsterdam. En daarom wil ze ook een succes maken van Buurkracht in haar wijk Nieuw Lotbroek. “Je moet met jezelf beginnen: met je eigen huis en in je eigen buurt.”

Buurkracht ju4a0659 kleiner helemaal links eliane klein
Eliane zwaait op de foto van alle deelnemers aan de Buurtendag op 7 november 2015

“Als we denken dat ‘ze’ het gaan regelen, dan kunnen we lang wachten”, stelt Eliane. Het is pas sinds een jaar dat zij en haar man op de barricaden klimmen voor de goede zaak. “Grote sociale omwentelingen starten altijd van onderaf: kiesrecht voor vrouwen, afschaffing van de slavernij. We moeten een signaal afgeven dat het zo niet langer kan. Als ik had gekund, was ik afgelopen maand naar Parijs gegaan om te demonstreren tijdens de klimaatconferentie.” Vanuit de Klimaatbeweging organiseert ze ook zelf activiteiten. “In Limburg hebben we bijvoorbeeld een klimaatfilmcyclus georganiseerd met een lezing vooraf.”

Ambitie

Haar persoonlijke ambitie met Buurkracht is een energieneutraal Nieuw Lotbroek. “Ik geloof in datgene waar Buurkracht voor staat: de kracht van het collectieve. Samen zorgen dat onze huizen goed geïsoleerd zijn en samen onze eigen energie opwekken met zon en wind. Daardoor kan de gaskraan weer een stukje verder dicht en worden we minder afhankelijk van fossiele brandstoffen.” Want de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen heeft in de streek diepe wonden achtergelaten. “Na de sluiting van de mijnen in de jaren zeventig zijn 70.000 mensen werkloos geworden. De gevolgen zijn tot op de dag van vandaag voelbaar.”

Druk

De eerste stappen in Nieuw Lotbroek zijn gezet. “We hebben nu een aanbod voor zonnepanelen en willen in januari met de warmtecamera door de buurt lopen om mensen bewust te maken van de warmtelekken in hun huis. Maar eerlijk gezegd gaat het me allemaal nog veel te langzaam. In de Nederlandse Klimaatbeweging ben ik omringd door bevlogen mensen. In de buurt zijn veel mensen zich nog minder bewust van het belang van energie besparen. Ze zijn druk met andere dingen of geloven niet in de invloed die ze zelf kunnen hebben. Ik wil mijn steentje bijdragen en van Buurkracht een succes maken.”

Nieuw Lotbroek

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?

Nieuw Lotbroek