Enquête wateroverlast

19 juli 2016

Bij Buurtteam De Fledders kregen wij veel meldingen over wateroverlast in de wijk. Omdat dit onderwerp al langer speelt en een vochtig huis moeilijker te verwarmen is, zijn wij: Willem Wiersema, Nico Pals en Oscar Rietkerk, aan de slag gegaan met dit onderwerp. Om de problemen goed in kaart te brengen willen we je vragen een korte enquête in te vullen. Vul hier de enquête in.

Buurkracht defledders
De Fledders

Inventarisatie problemen wateroverlast

Voor een goede inventarisatie van waar zich in de wijk water onder de vloer of een erg drassige tuin voordoet, is het belangrijk dat we alle problemen goed in kaart hebben. Ook als je nooit of maar een beetje last hebt van wateroverlast vragen we je om de enquête in te vullen. Het gaat ons zowel om problemen bij koop- als huurhuizen. Voor iedereen is het immers belangrijk om de voeten droog te houden.


Het Buurtteam heeft al een goed gesprek gehad met gemeente Tynaarlo. Met een grote kaart van de wijk op tafel hebben we bekeken hoe het hemelwater in De Fledders afgevoerd zou moeten worden. De gegevens op de kaart bleken niet compleet. Het is belangrijk dat we een goed beeld krijgen of het hele systeem van putten, buizen, duikers, greppels en vijvers in de praktijk nog goed functioneert. Die schouw wordt nu uitgevoerd. Er zijn drie peilbuizen in de wijk geplaatst met sensoren om de grondwaterstand te monitoren. De gegevens van de sensoren krijgt ook het Buurtteam, gecombineerd met neerslaggegevens. Ook de gegevens van de enquête helpen ons. Tevens wordt informatie verzameld over de samenstelling van de ondergrond. De keileemlaag is namelijk de grote boosdoener en die lijkt ook nog eens vrij dik te zijn.

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?