Hassinkbrink van start met samen energie besparen

10 januari 2017

“We willen de wijk een beetje duurzamer maken”

In Hassinkbrink kunnen huishoudens met relatief eenvoudige ingrepen veel energie besparen. Op initiatief van de wijkraad, met name Han van Hagen, is een energie werkgroep gevormd met als doel de wijk Hassinkbrink duurzamer te maken. Inwoners Han van Hagen en Reinier Wender vormen samen met Frans Botterhuis, wooncoach van gemeente Haaksbergen en energiedeskundige, een buurtteam. Samen willen zij buurtgenoten enthousiast maken voor gezamenlijke energiebesparingsacties. De doelstelling van de werkgroep past naadloos in de doelstelling van Duurzaam (t)huis Twente.

Buurkracht hassinkbrink
Samen energie besparen in Hassinkbrink

Veel woningen in Hassinkbrink zijn in de jaren negentig en net na 2000 gebouwd. “Ze zijn geïsoleerd volgens de toen geldende normen”, zegt Frans Botterhuis van het buurtteam. “Daar zijn nog zeker verbeteringen in te maken. Je kunt ook denken aan eigen opwek. Zonnepanelen zijn hot en liggen ook in Hassinkbrink al op een aantal daken, maar er kan nog meer bij. Ook hybride warmtepompen kunnen interessant zijn. Maar energie besparen begint met gedrag. Door bewust om te gaan met energie, kun je al veel geld overhouden.  Door de hele buurt bij de mogelijkheden te betrekken, hopen we mooie stappen te kunnen zetten.”

Buurkracht helpt

Frans, Han en Reinier krijgen ondersteuning van Buurkracht. Al ruim 170 buurten in Nederland hebben hier al goede ervaringen mee. Buurkracht schakelt bijvoorbeeld een onafhankelijk energieadviseur in. Deze maakt een buurt- en woningscan om inzicht te krijgen welke energiebesparende maatregelen in Hassinkbrink het meeste opleveren. Ook helpt Buurkracht  het buurtteam om de buurt te enthousiasmeren voor energiebesparing en in beweging te brengen. Zodat goede voornemens geen voornemens blijven, maar worden omgezet in daden.

Blijf op de hoogte

Het buurtteam houdt buurtgenoten graag op de hoogte van zijn activiteiten. Han: “We hebben een eigen buurtpagina, buurkracht.nl/hassinkbrink, waar we acties en activiteiten aankondigen. Je vindt er ook tips om snel en makkelijk energie te besparen. Met een slimme meter kun je op deze pagina bovendien inzicht krijgen in je energieverbruik en dit vergelijken met het gemiddelde verbruik in de buurt. We nodigen dan ook iedereen uit zich hier aan te melden.”

Meer informatie

Neem gerust contact op met het buurtteam. Voor meer informatie over Buurkracht kunt u terecht bij Martijn Kolkman of via 06 204 480 98.

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?