Fossielvrij in 2030: zo doet Loppersum dat

08 oktober 2017

Als er één dorp graag van het aardgas af wil, dan is het wel Loppersum. De versnelling in die richting heeft nu officieel vleugels gekregen: op 20 september ondertekenden zestien partijen een intentieverklaring om samen werk te maken van het Energietransitieplan Loppersum. Waaronder het buurtteam van Buurkracht. “Meters maken kan alleen door samenwerking.”

Buurkracht loppersum 3
Loppersum wil dolgraag van het aardgas af

In het Energietransitieplan zijn uiteenlopende aanvliegroutes uitgewerkt, van duurzaam wonen tot duurzame-energieopwekking, groen gas en de ontwikkeling van warmtenetten. Het initiatief kwam van de gemeente. “Die heeft de ambitieuze doelstelling om fossielvrij te zijn in 2030”, vertelt Ger van Dam van het buurtteam. “De ondertekening van de intentieverklaring is een belangrijke stap in dat proces: je kunt zo veel prachtige beleidsstukken schrijven als je wil, uiteindelijk zal je toch meters moeten maken. Dat kan alleen door samenwerking en kennisbundeling en met een breed gedeelde visie. Daarom is het zo goed dat een breed palet aan partijen de verklaring onderschrijft, van de netbeheerders tot de regionale Rabobank, overheden en kennispartijen als TNO en de Hanze Hogeschool.”

Bewoners dubbel vertegenwoordigd

Met Buurkracht en de Lopster Energiecoöperatie LOPEC onder de ondertekenaars zijn ook bewoners goed vertegenwoordigd. Ger: “LOPEC heeft net z’n eerste zonnedak gerealiseerd en kijkt alweer vooruit naar vervolgprojecten om op lokale schaal veel zonne- en windenergie op te wekken. Ook wij proberen vanuit Buurkracht een bijdrage te leveren aan het hogere doel van een CO2-neutraal Loppersum in 2030. Door dorpsgenoten bewust te maken van de mogelijkheden die ze hebben om de versterking van hun huis te koppelen aan verduurzaming. En door ze te activeren.”

Groepsfoto met drone

Tijdens de feestelijke bijeenkomst in de raadszaal van het gemeentehuis werden LOPEC en Buurkracht speciaal in de schijnwerpers gezet. Letterlijk: “Van de wethouder en de gedeputeerde kregen we ledlampen aangeboden die we kunnen uitdelen aan dorpsgenoten. Er was ook flink wat pers aanwezig, zoals RTV Noord en het Dagblad van het Noorden. Ter afsluiting werd ook nog een groepsfoto van alle ondertekenaars gemaakt met een drone vanuit de lucht. Die laat mooi zien hoe groot die groep is. En toen was er koffie. Dat is dan wel weer tekenend voor de enorme nuchterheid van Groningers. Ik had champagne ook wel op z’n plaats gevonden!”

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?