Goed Plan-bord brengt vaart en overzicht in buurtprojecten

10 februari 2018

Hoe zet je enthousiasme om je buurt te verduurzamen op een voortvarende en gestructureerde manier om tot concrete acties? Sinds kort kunnen buurtteams een helder plan uitstippelen met het Goed Plan-bord. Dat geeft overzicht, houvast en helpt het ijzer te smeden als het heet is. En geeft houvast om als buurtteam binnen afzienbare tijd daadwerkelijk resultaat te boeken. Hoe werkt dat?

Buurkracht goedplanbord
Aan de slag met het Goed Plan-bord, net zoals het buurtteam van Padbroek (Cuijck)

Het Goed Plan-bord lijkt op een gezelschapsspel: je hebt een spelbord, fiches en kaartjes, de teamleden zijn de spelers en de buurtbegeleider de spelleider. Maar dit spel kent geen verliezers. In plaats daarvan gaan de teamleden op een leuke manier in gesprek over hun ambities en hoe ze in behapbare stappen en binnen afzienbare tijd kunnen toewerken naar een actie mooie actie voor de buurt. En welke hulpmiddelen van Buurkracht ze daarbij kunnen inzetten, zoals een warmtecamera. Aan de hand van die discussie leggen ze op één avond (of middag of ochtend) een actieplan op het Goed Plan-bord. Een mooi startschot voor beweging in de buurt. 

Opperbest getest

De afgelopen maanden kwam het Goed Plan-bord al bij uiteenlopende buurtteams op tafel te liggen. Bij startende teams én bij teams die met een vervolgactie aan de slag willen. In het begin als test, maar al snel bleek dat het bord doet waarvoor het bedoeld is: het brengt structuur en overzicht en creëert helderheid binnen het team: dít gaan we zó doen. Dit wordt het proces, deze stappen gaan we zetten. Daar hangen ze meteen een planning aan die voor iedereen haalbaar is. En waarin de opeenvolgende acties elkaar snel genoeg opvolgen om de aandacht van de buurt vast te houden. Ook de teams zijn overtuigd: dit gaat werken om snel goede resultaten te boeken.

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?