Goed eerste halfjaar voor zonnepanelen

05 augustus 2015

In de eerste zes maanden van 2015 scheen de zon in Nederland 1.042 uur. Dat is 21% procent meer dan het gemiddelde van 864 uur. Dat is voor ons allemaal leuk, maar voor bezitters van zonnepanelen is het extra goed nieuws.

Buurkracht 150805 zon bij opbrengst zonnepanelen
De zon levert veel op

Hoe meer zoninstraling en hoe meer zonne-uren, hoe meer elektriciteit zonnepanelen opwekken. Een zonnepaneel levert in ons land 87,5% van zijn vermogen, gemiddeld over een heel jaar. Kijken we alleen naar januari tot en met juni, dan is dat 84,2%. Maar niet het afgelopen halfjaar. De opbrengst van de eerste zes maanden in 2015 is uitgekomen op maar liefst 11% hoger: op 93,5%. 

De zon scheen langer dan anders

De eerste helft van 2015 scheen de zon elke maand langer dan gemiddeld. Zo scheen de zon in juni 241 uur tegen een gemiddelde van 201 uur, en in april 242 uur terwijl het in die maand normaal maar 178 uur zonnig is.

Zomermaanden tellen het zwaarst

Voor de totale jaarproductie van zonnepanelen zijn vooral de maanden mei, juni en juli belangrijk. Dan schijnt de zon het felste en is de zoninstraling het hoogst. De hogere temperatuur in de zomermaanden doet de opbrengst overigens weer dalen. Maar, een zonne-uur in juni levert per saldo toch meer energie op dan een zonne-uur in januari. Bovendien schijnt de zon in mei met 213 uren gemiddeld 3,5 keer langer dan in januari; dan genieten we doorgaans maar 62 uur van de zon.

Lagere rekening?

Het jaar is dus goed begonnen voor de productie van zonne-energie in ons land. Of die extra opbrengst ook tot een lagere energierekening leidt, hangt nog even af van de rest van het jaar. En van het moment van afrekening. Maar met zo’n uitstekend eerste halfjaar kan het bijna niet meer misgaan.

Bronnen: opbrengstgegevens: siderea.nl; berekening opbrengst: Milieu Centraal; aantal zonne-uren: KNMI. 

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?