Geslaagde vuurproef in clubhuis van Groen Gebogen

11 oktober 2015

Buurkracht buurkracht pleijendal 104
De energieadviseur over de besparingskansen in de buurt
Buurkracht buurkracht pleijendal 105
Buurtgenoten uit Pleijendal laten zich informeren

Het Gruthuuske in Dalfsen is de kersverse vaste stek van Groen Gebogen, de bewonersvereniging die het dorp in de ban van energiebesparing en verduurzaming wil brengen. De buurtbijeenkomst van Buurkracht die hier op 8 oktober plaatsvond, was dan ook meteen de officiële opening van het ‘clubhuis’.

Zo’n dertig bewoners uit Buurkrachtbuurt Pleijendal kwamen op de avond af om zich te laten informeren over mogelijkheden om energie te besparen. Gerard Brakkee van Groen Gebogen leidde de avond in. “Ik heb wat verteld over onze jonge vereniging. En waarom we samenwerken met Buurkracht. We hebben onze pijlen op Pleijendal gericht omdat daar veel woningen uit de jaren zestig en zeventig staan, waar het energieverbruik relatief hoog is. Er is in die bouwperiode weinig gedaan aan isolatie. In Pleijendal staan bovendien veel rijtjeswoningen in dezelfde stijl; dat maakt een gezamenlijke aanpak extra aantrekkelijk.”

Voorkom verspilling

Buurtbegeleider Rana Berends van Buurkracht lichtte de rol van Buurkracht toe, waarna energieadviseur Arnold Strijker de bevindingen van zijn buurt- en woningscan met de zaal deelde. Thijs Mosterman: “Hij heeft namens Buurkracht de buurt onder de loep genomen en gekeken wat er mogelijk is. Terecht legde hij de nadruk op isolatie: je kunt het beste besparen door te voorkomen dat je energie verspilt. Probeer dus vooral te zorgen dat er geen warmte weglekt via je vloer, dak, muren en ramen. Daarnaast kun je zelf energie opwekken, bijvoorbeeld met zonnepanelen.”

Aandacht voor huurders

Omdat in Pleijendal veel huurwoningen staan, had het buurtteam ook woordvoerder Jasper Prick van woningbouwvereniging Vechthorst gevraagd om op te treden. Thijs: “Bij huurwoningen gelden andere spelregels, daar kun je niet zomaar je muur gaan isoleren. Maar dat wil niet zeggen dat je niets kunt doen. Er valt bijvoorbeeld soms al veel te besparen door je cv-ketel anders in te stellen, of door je gedrag aan te passen. Maar de woningbouwvereniging wil zelf ook bijdragen. Vechthorst bereidt zich voor op de renovatie van een aantal woningen, liet Jasper weten. Hij nodigde bewoners van harte uit om zelf met ideeën te komen; die kunnen dan nog meegenomen kunnen worden in de plannen.”

Vol vragen

Last but not least sprak wethouder Klaas Agricola de zaal toe. “De gemeente is enthousiast over ons initiatief”, aldus Thijs. “Ook de wethouder nodigde bewoners uit om zelf voorstellen te doen voor de verduurzaming van de buurt. De gemeente kijkt dan hoe ze ondersteuning kan bieden. Bijvoorbeeld door mensen de weg te wijzen naar voordelige leningen.” De bezoekers kregen niet alleen veel informatie aangereikt, ze zaten zelf ook vol vragen. “Of je bijvoorbeeld ’s nachts beter je verwarming uit kunt zetten of een paar graden lager. Dat hangt er maar van af. Als je huis goed geïsoleerd is, kun je je verwarming flink laag zetten. Zo niet, dan kan het energiezuiniger zijn om ’s nachts af en toe bij te stoken. Met de slimme meter kun je dat mooi testen voor je eigen huis.”

Mooie slagen

Thijs en zijn team hebben goede energie gekregen van de bijeenkomst, en zitten alweer vol vervolgplannen. “We verzamelen gegevens over waar mensen behoefte aan hebben en zetten aan de hand daarvan een route uit. En we gaan meteen aan de slag met de energieverbruiksstekkers van Buurkracht, waarmee bewoners zelf per apparaat kunnen meten hoeveel energie ze verbruiken. In de winter zetten we ook de warmtecamera in om in beeld te brengen waar de huizen warmte lekken. En dan hopen we komend jaar mooie slagen te kunnen maken.” 

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?