Geesteren-Zuid van start met samen energie besparen

09 januari 2017

“We kunnen nu gebruikmaken van mooie subsidieregelingen”

In een paar jaar tijd zijn op veel daken in Geesteren zonnepanelen geplaatst, mede dankzij een succesvolle zonnepanelenactie van Duurzaam Geesteren. De komende tijd wil deze werkgroep samen met dorpsgenoten een nieuwe impuls geven aan energiebesparing, te beginnen in Geesteren-Zuid. “Gezien de bouwperiode – begin jaren zeventig - verwachten we dat in die buurt veel energiewinst te halen valt.”

Buurkracht geesteren  kerk foto7 2011 04 02 10 12
Samen energie besparen in Geesteren-Zuid

Het onderwerp duurzaamheid leeft sterk in Geesteren. “Dat blijkt wel uit onze enquête waar ruim tweederde van de huishoudens in het dorp aan meegedaan heeft”, zegt Bas Rikhof. Samen met Raymond Hutten, Edwin de Veen, Dave Kreuwel, Alexander Oosting, Martin Meinders en Herman Borgerink vormt hij Duurzaam Geesteren. “Ook de zonnepanelenactie die we naar aanleiding daarvan hebben opgezet, loopt goed. Nu willen we vervolgstappen nemen, bijvoorbeeld met isolatie-acties. Daar is het nu een goed moment voor: als je twee of meer isolerende maatregelen neemt, kun je een mooie subsidie krijgen. Voor bewoners van Geesteren-Zuid kan dat heel interessant zijn.”

Buurkracht helpt

Duurzaam Geesteren krijgt ondersteuning van Buurkracht. Al ruim 170 buurten in Nederland hebben hier al goede ervaringen mee. Buurkracht schakelt bijvoorbeeld een onafhankelijk energieadviseur in. In dit geval gaat Bas ook zelf op pad om een paar huizen in de buurt door te lichten. Zo ontstaat helder inzicht in welke energiebesparende maatregelen in Geesteren-Zuid het meeste opleveren. Ook helpt Buurkracht de werkgroep om de buurt te enthousiasmeren voor energiebesparing en bewoners in beweging te brengen. Zodat goede voornemens geen voornemens blijven, maar worden omgezet in daden.

Blijf op de hoogte

Bas en zijn werkgroepgenoten houden Geesteren-Zuid graag op de hoogte van hun activiteiten. “We hebben een eigen buurtpagina, buurkracht.nl/geesteren-zuid, waar we acties en activiteiten aankondigen. Je vindt er ook tips om snel en makkelijk energie te besparen. Met een slimme meter kun je op deze pagina bovendien inzicht krijgen in je energieverbruik en dit vergelijken met het gemiddelde verbruik in de buurt. We nodigen dan ook iedereen uit zich hier aan te melden.”

Meer informatie

Neem gerust contact op met het buurtteam via Bas. Voor meer informatie over Buurkracht kunt u terecht bij Martijn Kolkman of via 06 204 480 98.

Geesteren-Zuid

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?

Geesteren-Zuid