Financieringsnieuws van het asbestfront

30 november 2017

Spaanse Singel in Beek, Lomm, Estersverde en de Dokter Kanterslaan in Grave, Nijeveen, De Moeren in Breda: zomaar een paar Buurkrachtbuurten waar heel wat asbestdaken te vinden zijn. Uiterlijk in 2024 moeten die verwijderd zijn. Een behoorlijke kostenpost. Wel zijn er subsidies en leningen met gunstige voorwaarden die de financieringspijn enigszins kunnen verzachten. Voor 2017 is het subsidieplafond per 1 november verhoogd. En er is meer nieuws.

Buurkracht buurkracht asbest
Uiterlijk 2024 moeten alle asbestdaken zijn verwiijderd; subsidies en speciale leningen kunnen de financieringspijn verlichten

Subsidieregeling

Om eigenaren van asbestdaken tegemoet te komen en te stimuleren dat ze zo snel mogelijk in actie komen, heeft de overheid in 2016 de tijdelijke subsidieregeling verwijderen asbestdaken in het leven geroepen. Deze is landelijk en loopt tot 2020. Per m2 verwijderd asbestdak kun je via deze regeling € 4,50 terugkrijgen (maximaal € 25.000 per adres). Meer informatie vind je hier.

1.     Subsidieplafond verhoogd

Voor 2017 was aanvankelijk een budget van 15 miljoen euro beschikbaar. Maar de regeling is zo populair dat dit plafond al in april met 10 miljoen werd opgehoogd tot 25 miljoen. En per 1 november is daar nog eens 1,2 miljoen bij gekomen. Als dat wordt overschreden, kun je nog steeds een aanvraag indienen – uiterlijk 6 maanden na de uitvoering van de werkzaamheden. Die wordt dan vanaf 1 januari 2018 in behandeling genomen. En dan is er weer nieuw budget.

2.     Ondergrens van 35 m2 vervallen

Tot juli van dit jaar gold voor de subsidieregeling een ondergrens van 35 m2. Die is nu komen te vervallen. Dus ook als je maar een schuurtje hebt waar een gespecialiseerd bedrijf bij moet komen – bijvoorbeeld omdat er asbestleiplaten op liggen – kun je in aanmerking komen voor subsidie. Bepaalde soorten asbesttoepassingen mag je tot een oppervlak van 35 m2 zelf verwijderen.

3.     Nieuw in Friesland: asbest eraf, postcoderoos erop

Friesland heeft als pilot een aanvullende regionale subsidieregeling opgetuigd: ‘Asbest eraf, Postcoderoos erop’. Sinds september kunnen eigenaren van asbestdaken daar samen met energiecoöperaties in Fryslân gebruik van maken. Voor eigenaren van het dak is € 4,50 per m2 gesaneerd asbestdak beschikbaar. Eigenaren kunnen maximaal € 10.000 subsidie krijgen, energiecoöperaties € 2.500. Kijk hier voor meer informatie.

Leningen en andere (regionale) regelingen

De subsidie op het verwijderen van asbest is meestal niet kostendekkend. Maar als je asbestsanering combineert met zonnepanelen, dakisolatie of andere verduurzamingsmaatregelen, kun je de werkzaamheden wel meefinancieren uit een duurzaamheidslening.

1.     Nationaal Energiebespaarfonds

Via het Nationaal Energiebespaarfonds kun je met een Energiebespaarlening tegen gunstige voorwaarden geld lenen voor energiebesparende maatregelen – je betaalt bijvoorbeeld 2,4% rente over een lening tot € 10.000 met een looptijd van 10 jaar. Sinds 2016 kun je 50 procent van deze lening gebruiken om asbestsanering te financieren. Het overige leenbedrag moet je dan besteden aan dakisolatie, eventueel in combinatie met andere energiebesparende maatregelen. Kijk hier voor de voorwaarden.

2.     Limburg: Stimuleringslening Duurzaam Thuis

De provincie Limburg heeft een eigen regeling opgezet: de Stimuleringslening Duurzaam Thuis. Deze lening heeft nog een lager rentepercentage is bedoeld voor maatregelen om energie te besparen, maar ook om woningen levensloopbestendig te maken. En als je die maatregelen combineert met asbestverwijdering (minimaal € 1.250) gaat het rentepercentage nog verder omlaag. Naar 1,5% voor een consumptieve en 0,6% voor een hypothecaire lening.

3.     Gemeentelijke duurzaamheidsleningen

Sommige gemeenten stellen ook duurzaamheidsleningen beschikbaar die je (gedeeltelijk) kunt gebruiken om de verwijdering van asbest mee te financieren tegen 1,6% rente. Zoals Twenterand, Sliedrecht en Grootegast. Informeer bij je gemeente of dit in jouw buurt ook mogelijk is.

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?