Enquête: waar zit de kracht van de buurt?

20 augustus 2015

Wat bepaalt of een buurt met succes samen energie gaat besparen? Wat is daarvoor nodig? De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) doet hier nu onderzoek naar. Buurkracht is nauw betrokken; wij willen de resultaten gebruiken om ’samen energie besparen’ te verbeteren. Dus als je binnenkort een vragenlijst in de bus krijgt, vul ‘m in!

Buurkracht 150408 reitdiep breed
Reitdiep

Over de factoren die maken dat mensen op eigen initiatief energie gaan besparen, is vrij veel bekend. Daarbij spelen bijvoorbeeld persoonlijke waarden en normen een belangrijke rol. De onderzoekers van de RUG willen juist meer weten over de succesfactoren van gezamenlijke besparingsacties. Welke groepsprocessen brengen ook die mensen in beweging die het milieu van nature misschien niet zo belangrijk vinden? En in wat voor soort groepen, van welke samenstelling, is de kans het grootste dat dit gebeurt? Om hier een vinger achter te krijgen, heeft het onderzoeksteam een vragenlijst samengesteld die binnenkort in een flink aantal Buurkrachtbuurten wordt verspreid. Zowel onder buurtteam en deelnemers, als onder huishoudens die niet bij Buurkracht aan boord zijn gestapt.

Geen momentopname

Twee buurten hebben bij wijze van proef de vragenlijsten al ontvangen: de Kastelenbuurt in Oosterhout, waar huishoudens flink wat besparingsmaatregelen hebben genomen, en de Buurtjes in Oss, waar Buurkracht nog aan de start staat. Op basis van de formulieren die nu zijn ingevuld, worden de vragenlijsten en het onderzoek vervolmaakt. “De vragen gaan onder meer over hoe mensen zelf in het leven staan, hoe ze aankijken tegen de overheid en energiebedrijven en over de samenhang in de buurt”, vertelt Djoera Eerland, die het onderzoek vanuit Buurkracht coördineert. “Er staan ook vragen in over Buurkracht: ken je het? Wat vind je ervan? Doe je mee? Waarom wel of waarom juist niet? In het komende jaar komt dezelfde vragenlijst nog twee keer langs, zodat het onderzoek geen momentopname wordt, maar een beeld geeft van succesfactoren voor de langere termijn.” 

Nieuwe ideeën

Buurkracht kijkt reikhalzend uit naar de resultaten en de analyses daarvan. “Wij hebben zelf al wel een idee van welke factoren belangrijk zijn voor het succes van trajecten zoals Buurkracht. De sociale samenhang van een buurt lijkt bijvoorbeeld behoorlijk bepalend. En de samenstelling van het buurtteam dat de kar trekt. Als het onderzoek die vermoedens bevestigt, en dat verwacht ik eigenlijk wel, hebben we een wetenschappelijke onderbouwing dat we op de goede weg zitten. We hopen ook op verfijning en vernieuwing van onze inzichten, bijvoorbeeld over de ideale leeftijdsopbouw voor een succesvolle buurt. Met die resultaten kunnen we gerichter buurten benaderen. En nieuwe ideeën bedenken om mensen te bewegen. In dat stadium neemt de Hanzehogeschool het stokje van de RUG over. Vanuit de hogeschool gaat een tweede onderzoeker de resultaten toetsen in andere buurten en de nieuwe ideeën in de praktijk brengen. Zo zien we of en hoe ze werken. Buurkracht kan van dit onderzoek dus veel opsteken. Hopelijk krijgen we dan ook een mooie berg vragenlijsten binnen.”

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?