Energie besparen met je collega’s, werkt dat ook?

19 juli 2016

Het aantal Buurkrachtbuurten is inmiddels de 135 gepasseerd. Samen besparen ze al voor honderdduizenden euro’s per maand aan energie. Zou die succesformule ook werken als je samen met collega’s aan de slag gaat? Gasunie probeert het uit. De resultaten tot nu toe zijn veelbelovend.

Energie besparen met je collega's bij de GasunieHet idee om Buurkracht in bedrijfsverband op te zetten ontstond aan de keukentafel bij Mark Wiekens van Gasunie. “Mijn vrouw is via de Hanze Hogeschool betrokken bij een onderzoek in opdracht van Buurkracht naar de succesfactoren van collectieve duurzaamheidsinitiatieven”, vertelt hij. “Zo kwamen ook de energieverbruiksstekkers en warmtecamera’s ons huis in. Ik vond de acties die Buurkracht daarmee mogelijk maakt ook bij ons bedrijf passen: de energietransitie staat bij ons hoog op de agenda en we zijn goed in meten en energie. Het leek me goed en gezellig om daar samen meer werk van te maken. Bij collega’s ben ik gaan polsen hoe zij daarover dachten en ook zij zagen dat het een leuke en laagdrempelige manier was om energiebewustzijn en -besparing te bevorderen.”

Vrieskisten aan de straat

Zo kreeg Gasunie al in november 2015 tien koffers met elk zes energieverbruiksmeters te leen die in het bedrijf gingen rouleren. “De toeloop bleek enorm. Iedereen wilde die koffers mee naar huis nemen. We hebben een rooster gemaakt zodat in korte tijd zo veel mogelijk collega’s thuis metingen konden doen. Bij de koffieautomaten werd er druk over gepraat. In die periode zijn heel wat energieverslindende vrieskisten die mensen in een schuur hadden staan, aan de straat gezet.”

Eerste virtuele Buurkrachtbuurt

Ook de warmtecamera’s gingen er bij Gasunie in als koek. In een paar maanden hebben 478 medewerkers thuis hun energieslurpers en/of warmtelekken opgespoord. Reden genoeg om de volgende stap te zetten: Gasunie krijgt de eerste virtuele Buurkrachtbuurt. “Er staan al vier werkgroepen in de startblokken om acties op te tuigen. De eerste is zelfs al begonnen; die buigt zich over energiemanagementsystemen waarmee je je energieverbruik realtime kunt volgen. Een tweede werkgroep start in september met glas- en isolatiemaatregelen. Rond die tijd gaat ook een werkgroep op onderzoek naar hybride warmtepompen. Een vierde werkgroep stort zich vanaf februari op zonnepanelen. We gaan dus van bewustwording via besparen naar zelf opwekken.”

Positief effect op samenwerking

Dit gebeurt allemaal onder aanvoering van een actieteam van collega’s, die te vergelijken is met de buurtteams in ‘gewone’ Buurkrachtbuurten. Hier zit ook Sietse Roeda van HR in. “Veel collega’s vinden energie, besparing en duurzaamheid belangrijke thema’s”, zegt hij. “Het aandeel medewerkers van Gasunie met zonnepanelen op het dak is vier keer zo groot als in de rest van Nederland. Met Buurkracht kunnen we nog een tandje bij zetten. Vanuit mijn ontwikkelende functie vind ik het ook belangrijk dat medewerkers zelf initiatieven ontwikkelen. Ondernemerschap tonen. Buurkracht draagt daaraan bij. Voor het teamgevoel hoeven we het niet per se te doen, dat is al in overvloed aanwezig. Maar het leuke is dat dit initiatief de banden aanhaalt over de afdelingen heen. Het heeft een positief effect op de samenwerking en de onderlinge contacten.”

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?