Elsendorp koerst aan op dorpscoöperatie

18 juni 2016

Met zo’n 1100 inwoners heeft Elsendorp verrassend veel voorzieningen. De inwoners zetten zich samen in om het dorp leefbaar te houden. Ze nemen voorzieningen rond zorg en energiebesparing in eigen hand, hebben zelf gezorgd voor een multifunctionele accommodatie, een bibliotheek, een buurtwinkel. En die faciliteiten runnen ze allemaal zelf. Het Dorpsoverleg wil nu een dorpscoöperatie oprichten om allerlei activiteiten in onder te brengen

Buurkracht buurtteam elsendorp
Henrie van Summeren en dorpsgenoten

“Waar wij net als andere dorpen tegenaan hikken, is dat de overheid zich steeds verder terugtrekt”, vertelt Henrie van Summeren van het Dorpsoverleg, die een paar jaar geleden ook Buurkracht naar Elsendorp haalde. “Het wordt alsmaar moeilijker middelen te vinden om onze doelen te realiseren. Denk aan een halte in Elsendorp op de buslijn Gemert-Nijmegen. Die is er nu niet, waardoor we met het openbaar vervoer alleen via een omweg in Nijmegen komen. Terwijl de bus hier vlak langs rijdt. Of aan de gezamenlijke inkoop van drank en hapjes voor de verschillende clubs en verenigingen. Aan collectieve verzekeringen. Zo kan ik nog wel honderd voorbeelden noemen waar een dorpscoöperatie zich hard voor kan maken.”

Ontzorgen en drempels verlagen

De krachten bundelen, dat is het idee. “We hebben ook zonder dorpscoöperatie al veel voor elkaar gekregen, maar nu zijn veel voorzieningen ondergebracht in stichtingen die beheerd worden door stichtingsbesturen. We zoeken naar een vorm om meer inwoners meer inspraak te geven. Een dorpscoöperatie kan daarvoor zorgen: daarin heeft iedereen een gelijke stem. Het is geen doel op zich, maar een middel om nog meer te ondernemen. Op zo’n manier dat we inwoners verder ontzorgen. Dat voor hen de drempel lager wordt om in nieuwe initiatieven te stappen of daarbij aan te haken.”

Alle hulp is welkom

De voorbereidingen zijn in gang gezet, maar het is hard werken, constateert Henrie. “We zijn druk bezig om draagvlak te genereren. Daar staat of valt het mee, dat we de mensen meekrijgen. Want voor zo’n coöperatie is ook geld nodig. En je moet er tijd en energie in steken. Gratis en voor niks werkt het niet. Door wat we hebben opgezet op het gebied van zorg en energiebesparing, hebben ze al veel vertrouwen in wat we samen kunnen bereiken. Dat helpt. We hebben ook een aantal jongeren erbij gehaald, want het gaat ook om hun toekomst. En zij vinden weer andere dingen belangrijk, zoals het voortbestaan van het plaatselijke festival E-Town Madness. Andere dorpsgenoten die ook een bijdrage willen leveren, zijn van harte welkom. Die kunnen zich bij mij melden, rechtstreeks of bijvoorbeeld via onze buurtpagina.”

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?