Ed Nijpels: de energietransitie moet bij de mensen in de buurt en de straat plaatsvinden

08 februari 2017

Ruim veertig organisaties sloten in september 2013 het Energieakkoord voor duurzame groei. Samen gaan zij voor verduurzaming van onze samenleving en economie. Ed Nijpels, voorzitter van de Commissie Borging van dit Energieakkoord, over het nut en de noodzaak van de energietransitie en de belangrijke rol die lokale initiatieven daarin hebben.

Buurkracht 170131 nijpels
Ed Nijpels, voorzitter van de Commissie Borging van het Energieakkoord

De hoofddoelen van het Energieakkoord voor de komende jaren:

  • een besparing van het energieverbruik met gemiddeld 1,5 procent per jaar
  • 100 petajoule energiebesparing per 2020
  • een toename van het aandeel hernieuwbare energieopwekking naar 14 procent in 2020 en 16 procent in 2023 
  • ten minste 15.000 voltijdbanen extra

Ligt Nederland op koers met de doelstellingen van het Energieakkoord? 

Ja, we liggen op koers. Uit de Nationale Energie Verkenning 2016 bleek dat we aanvullende maatregelen moesten nemen om in 2020 op 14 procent duurzame energieopwekking en een energiebesparing van 100 petajoule te komen. Die zijn nu bijna allemaal in gang gezet. Maar als je vraagt: gaat het hard genoeg? Dan moeten we constateren dat in Europa alleen Malta op gebied van verduurzaming achter ons ligt. We maken nu een geweldige stap vooruit, maar we hebben ook nog een geweldig eind te gaan.

Welke positieve ontwikkelingen ziet u? 

Het is prachtig dat zo veel partijen zich inzetten om de doelen van het Energieakkoord te bereiken. En het mooie is dat dit op sommige fronten zelfs sneller gaat dan verwacht. Bijvoorbeeld voor wind op zee hebben we ingezet op veertig procent lagere kosten in 2040. Dat wordt waarschijnlijk veel meer. Ook met zonnepanelen op daken van woningen gaat het hard. Het streven was dat in 2016 op 80.000 daken zonnepanelen zouden liggen. Dat zijn er nu al meer dan 400.000. Dat is ook te danken aan technische ontwikkelingen waardoor je je investering steeds sneller terugverdient. Daardoor wordt het voor meer mensen financieel interessant om in eigen opwek te investeren.

Wat is het belang van lokale initiatieven voor het behalen van de doelstellingen?

Lokale initiatieven worden steeds belangrijker. Wat we zien is dat vooral de gebouwde omgeving – kantoren, bedrijventerreinen maar ook woningen – weerbarstig is. Daar zit dertig procent van de CO2-uitstoot en het blijkt in de praktijk lastig om daar tot maatregelen te komen. Maar het aantal energiecoöperaties neemt toe en dat helpt wél om de boel in beweging te krijgen. Dat vind ik prachtig. De minister heeft in zijn Energie Agenda ook een grote rol toebedeeld aan lokale initiatieven. Die wil de overheid faciliteren; de energietransitie is bij de bevolking in goede handen. 

Wat vindt u van de benadering op buurtniveau zoals die van Buurkracht?

Fantastisch! Godzijdank zijn er veel buurten en lokale initiatieven die tegen de trend van grootschaligheid in, in hun eigen omgeving stappen maken. Die een sporthal of een schoolgebouw zien waar nog geen zonnepanelen op liggen en tegen elkaar zeggen: “Daar gaan we voor.” En die elkaar aanmoedigen om ook in hun eigen huis maatregelen te nemen. Ik ben ervan overtuigd dat de energietransitie bij mensen in de buurt en in de straat moet plaatsvinden. Een partij als Buurkracht draagt daaraan bij. Ik hoop dat die ontwikkeling stevig doorzet en dat het nieuwe kabinet dat er straks komt, dat ook faciliteert.

Welke tip heeft u voor mensen die in hun buurt het voortouw nemen om samen energie te gaan besparen? 

Maak energie besparen leuk! Dat is best ingewikkeld. Nog steeds denken veel mensen: perfect dat het warmer wordt, nu kan ik in de vakantie thuisblijven. Wat is het probleem? Maar ze realiseren zich niet dat de klimaatverandering tot grote ecologische problemen leidt voor de helft van de wereldbevolking. Het is de kunst om je buren daarvan te overtuigen en uit te leggen hoe ze concreet in actie kunnen komen. En dat ze daar ook nog wat aan kunnen verdienen. Zo kunnen ze op een leuke manier meewerken aan de oplossing van een groot probleem. 

Hoe energiezuinig bent u zelf?

Als voorzitter van de Commissie Borging Energieakkoord treed ik op als politieagent, duivelstoespreker, kruisvaarder, onderwijzer, verpleger en pedagoog. Dan kan ik privé niet achterblijven. Ik probeer mijn impact op het klimaat te beperken. Ik rijd bijvoorbeeld in een hybride auto – de volgende wordt een elektrische. En in mijn monumentale woning in Amsterdam heb ik met alle beperkingen van de wet zo ongeveer alles gedaan wat mogelijk is. Ik ben geen vijand van comfort; ik heb de pest aan een koud huis. Maar dat heb ik opgelost met isolatie, een moderne ketel en radiatoren die op afstand per ruimte te bedienen zijn. 

Meer verhalen over Buurkracht bekijken? Vraag het Jaarboek 2016 aan via dit formulier.

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?