Duurzaamheid en zonne-energie onder de aandacht in Hertme

01 juni 2017

In het Theaterhoes bij het Openluchttheater kwamen op 31 mei ruim 35 inwoners bij elkaar voor een dorpsbijeenkomst. Allerlei onderwerpen uit de dorpsvisie passeerde de revue. Voor het onderdeel verduurzaming van het Buurkrachtdorp had de dorpsraad twee gastsprekers uitgenodigd. Wie zelf aan de slag wil, kan terecht bij de duurzaamheidswerkgroep.

Buurkracht hertme
Buurkracht Hertme

Hertme is levendig genoeg; in het Hemelvaartsweekend was het hele dorp nog in rep en roer voor de Robin Hood-voorstellingen in het Openluchttheater. Een groot deel van de 500 bewoners heeft zich hier als vrijwilliger voor ingezet. En het Afrika Festival staat alweer voor de deur. Toch staat de leefbaarheid van het dorp onder druk, zoals in veel kleine gemeenschappen. Thema’s als vergrijzing, woningbouw, mobiliteit en ook verduurzaming zijn dan ook uitgewerkt in de dorpsvisie uit 2015. Tijdens de bijeenkomst werden bewoners bijgepraat over de voortgang.

Zonnepanelen: meer opbrengst dan je denkt

Op het gebied van energiebesparing en -opwek krijgt Hertme ondersteuning van Buurkracht. Henk Veurman, voorzitter van de dorpsavond: “We willen dorpsgenoten over die onderwerpen allereerst goede informatie geven. In dat kader zoomde Theo Bakker, de energieadviseur die Buurkracht voor ons heeft ingeschakeld, deze avond in op zonnepanelen. Dat deed hij op een heel boeiende manier, ondanks de beperkte tijd die hij voor zijn presentatie kreeg. Hij legde goed uit wat erbij komt kijken. En wat het oplevert. Dat hebben we ook laten zien aan de hand van een paar praktijkvoorbeelden uit het dorp. Zo heb ik zelf zonnepanelen op het oost-zuidoosten liggen. Dat staat niet te boek als de ideale dakrichting. Toch heb ik 92 procent opbrengst – dankzij de ochtendzon die in Twente opvallend vaak schijnt. Een minder gunstige ligging ten opzichte van de zon hoeft je dus niet af te schrikken.”

Voorbeelddorp Hoonhorst

Ook uit een ander Buurkrachtdorp kwam inspiratie: Antje Kingma uit Hoonhorst hield een verhaal over hoe haar dorp erin slaagt de leefbaarheid op een hoog peil te houden. De bewoners hebben een eigen dorpskachel gebouwd waarmee ze de gezamenlijke gebouwen stoken. Ze hebben een dorpshuiskamer ingericht en samen een deelauto en een deelaanhangwagen aangeschaft en een duofiets maakt het mogelijk dat mensen die niet (meer) zelf kunnen fietsen, er toch op uit kunnen. “In Hoonhorst zijn ze al veel verder dan wij”, zegt Henk. “Maar dat is juist inspirerend. Het is goed om te horen wat er allemaal mogelijk is.”

Vragen of zelf aan de slag?

De dorpsraad en de duurzaamheidswerkgroep willen de aandacht voor verduurzaming vasthouden. Henk: “Veel bewoners hebben al zonnepanelen, maar er kunnen er altijd meer bij. Of we dat collectief moeten doen of ieder voor zich, daarover zijn de meningen verdeeld. Maar we kunnen bewoners in elk geval goed voorlichten en de weg wijzen. Als ze vragen hebben of aan de slag willen, kunnen ze bij de duurzaamheidswerkgroep terecht voor gerichte ondersteuning, onder andere via buurkracht.nl/hertme.”

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?