Dubbel in de prijzen bij P-Nuts Awards

18 april 2015

In Tilburg werden op 16 april de P-Nuts Awards uitgereikt, dé aanmoedigingsprijzen voor duurzame-energie-initiatieven. Maar liefst twee Buurkrachtbuurten vielen in de prijzen: Fatima uit Tilburg won met 1253 voorkeurstemmen de publieksprijs en het Overijsselse dorp Hoonhorst sleepte de Award voor het Mooiste Buurtinitiatief in de wacht.

Buurkracht img 4357 klein fatima
Fatima

Samen met zijn buurtteam uit Fatima en studenten van de Universiteit van Tilburg en Enactus – een internationale non-profit organisatie – had Nicolaas Veltman het idee LESS ingezonden: Local Energy Saving Support. “Om veel energie te besparen, moet je eerst investeren”, legt hij uit. “Wij zien in onze buurt dat veel mensen dat nu niet willen of kunnen omdat ze onzeker zijn over hun inkomen. Maar die mensen zetten zich vaak wel in voor de sportvereniging, in de zorg of op andere vrijwilligersterreinen. Daarmee genereren ze ‘maatschappelijk rendement’: de overheid hoeft bepaalde kosten niet te maken. Ons idee is om die baten te koppelen aan maatschappelijke investeringen. Bijvoorbeeld door mensen die maatschappelijk actief zijn, een looptijdverkorting te geven op leningen voor energiebesparende maatregelen. Zo wordt het aantrekkelijker om vrijwilligerswerk te doen én om je huis energiezuiniger te maken.”

Enorme opsteker

Met de P-Nuts Award is Nicolaas bijzonder opgetogen: “Alleen krijgen we dit niet van de grond. Daarom wilden we aandacht voor dit idee krijgen en die hebben we nu. Ook van de gemeente. Ik hoop dat we ons idee met hun steun als een voorbeeldproject kunnen gaan neerzetten. In onze buurt heeft de prijsuitreiking in elk geval al veel teweeggebracht. Fantastisch dat we zo veel stemmen hebben gekregen. Een enorme opsteker, deze prijs geeft ons weer nieuwe energie om door te gaan met waar we mee bezig zijn.”

Snippers van eigen grond

Ook Timo Veen uit Hoonhorst kwam niet voor niets naar de prijsuitreiking. Zijn dorp won de Award voor het Mooiste Buurtinitiatief met de houtgestookte dorpskachel waarmee verschillende gemeenschapsgebouwen zoals de school en gemeenschapshuis de Potstal verwarmd worden. “De houtsnippers voor de kachel komen van een lokaal composteerbedrijf waar bewoners hun takken, bladeren en snoeiafval van hun eigen grond naartoe brengen. Dat houdt de kosten voor die publieke voorzieningen laag, zodat we ze kunnen behouden voor het dorp. En voor de bewoners is het heel laagdrempelig om een bijdrage te leveren.”

Voorbeelddorp

Hoonhorst deed vooral mee om duurzaam Nederland te laten zien wat je als dorp allemaal kunt. “Het is te makkelijk om altijd naar de overheid te kijken als het lastig wordt. Zo werkt de wereld niet meer. Wij nemen het heft in eigen handen en tonen aan: waar een wil is, is een weg. In die zin willen we graag een voorbeelddorp zijn. Niet dat alle dorpen in net zo’n bosrijke omgeving liggen dat ze ook samen een houtkachel draaiende kunnen houden, maar het is wel goed om samen na te denken over hoe je de energierekening in je dorp kunt verlagen.” 

Buurkracht is samen energie besparen

Buurtbewoners besparen energie met elkaar omdat zij dat samen voordeliger, makkelijker en sneller kunnen doen dan alleen. Buurkracht ondersteunt hen daarbij. Buurkracht is een maatschappelijk initiatief van Enexis Holding N.V. zonder winstoogmerk met ondertussen meer dan 65 buurten.

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?