Diepenveen-Noord warmpjes de winter

04 november 2015

Tweede bewonersavond Buurkracht Diepenveen-Noord in de Hof van Salland, Dorpsstraat 30, Diepenveen op dinsdagavond 17 november 2015, aanvang 20.00 uur (zaal open 19.30 uur) met als thema “Warmpjes de winter in” met korte optredens van Jan de Vries, directeur Deventer Energie Coöperatie, energieadviseur Ben Dull en de organisatie “Buurkracht Diepenveen-Noord”.

Buurkracht buurtteam in buurt
Buurtteam in de buurt

Op 17 november organiseert Buurkracht Diepenveen-Noord samen met Duurzaam Diepenveen een tweede bewonersavond met als thema “Warmpjes de winter in”. Iedere Diepenvener die in actie wil komen om energiemaatregelen te treffen, is welkom.

Directeur Jan de Vries van de Deventer Energie Coöperatie praat ons eerst bij over het doel van de coöperatie en hoe je daar aan deel kunt nemen. De Deventer Energie Coöperatie kent voor haar leden voordelige tarieven voor stroom (van de Deventer windmolens!) en gas.

Aansluitend komt de Deventer energieadviseur Ben Dull vertellen over “Warmpjes de winter in” . Hij geeft zijn visie op wat iedereen kan doen om energie te besparen met praktische tips.   

Tenslotte rapporteren de taakgroepen van Buurkracht Diepenveen-Noord over hun werk sinds de vorige bewonersavond op 9 juni. Bewoners werken samen en helpen elkaar in de taakgroepen voor zonnepanelen, dubbel glas, cv/combi-ketels en isolatie van vloer, dak en/of spouw. Ook is er informatie over subsidiemogelijkheden voor (gezamenlijke) energiemaatregelen. De Diepenveense energieadviseur Henk Kasper heeft de taakgroepen bij hun start bijgestaan.

Via een eigen website kunnen de bewoners met elkaar communiceren. De komende maand is er ook een warmtecamera beschikbaar gesteld door het project Buurkracht om na te kunnen gaan waar woningen energetische problemen hebben.

Buurkracht is een initiatief van Enexis Holding NV. In Diepenveen-Noord is met steun van de buurtbegeleider Rana Berends de bewonersorganisatie gestart. Voor dit project is ook steun verleend door de gemeente Deventer via “Wij Deventer”. Duurzaam Diepenveen is mede-initiator van het project.

Diepenveners buiten het actiegebied Diepenveen-Noord die snel aan de slag willen met energiemaatregelen kunnen nu nog aanhaken bij de genoemde taakgroepen, of een nieuwe taakgroep oprichten.  Ook als je nog in een oriëntatiefase bent en niet direct kunt of wilt investeren, kun je meedoen in de taakgroepen. 

Diepenveen-Noord

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?

Diepenveen-Noord