Den Dungen snelle stijger

21 augustus 2014

Eind juli vielen in Den Dungen-Oost de activeringscodes voor de slimmemetergegevens in de brievenbus. Sindsdien is het aantal aanmeldingen op buurkracht.nl in rap tempo gestegen naar 94. Ondertussen maken huishoudens al goed gebruik van de lopende buurtacties voor isolatie. Wethouder Duurzaamheid Ed Mathijssen: “Ik ben hartstikke blij met burgerinitiatieven.”

Energiebesparing en duurzaamheid staan hoog op de agenda van Sint-Michielsgestel, de gemeente waar Den Dungen onder valt. Mathijssen: “We onderzoeken bijvoorbeeld de mogelijkheden van een biomassaplein waar we groen afval kunnen verwerken. Ook vervoer is een belangrijk thema: hoe beperken we bijvoorbeeld de milieubelasting van het woon-werkverkeer? Onze medewerkers moedigen we aan om de fiets te pakken of het ov. Maar we bereiden ook een uitbreiding van het aantal oplaadpalen voor elektrisch vervoer binnen de gemeente voor. Zodat de drempel om elektrisch te rijden omlaag kan.”

Samen werkt het beste

Een initiatief als Buurkracht juicht Mathijssen toe. “De ervaring leert dat energie besparen het beste werkt als mensen elkaar opzoeken en er zelf de schouders onder zetten. Als gemeente zijn we hartstikke blij dat dit gebeurt. Naast Buurkracht loopt er in Sint-Michielsgestel een actie van en voor bewoners met voordelige zonnepanelen. Daarvan hebben al 85 huishoudens gebruikgemaakt. Ikzelf ook. Onze houding is stimulerend en faciliterend. We stellen bijvoorbeeld subsidies beschikbaar, en gemeentelijke daken voor collectieve aankoop van zonnepanelen. Daarnaast zijn we in gesprek met woningcorporaties om ook huurders te betrekken bij besparingsacties. Dat kan bijvoorbeeld als je de huurverhoging die duurzame investeringen met zich meebrengen, wegstreept tegen de lagere energiekosten. Dan blijven de woonlasten voor bewoners ongeveer gelijk.”

Kom snel in actie

Mathijssen merkt dat er veel interesse is voor energie besparen in de gemeente. “Met name ook door initiatieven van bewoners is dat onderwerp meer dan ooit gaan leven.” In Den Dungen-Oost heeft het buurtteam onder leiding van Rien Meulenbroek aantrekkelijke tarieven geregeld voor isolatiemaatregelen. De details en de prijzen zijn te vinden op de buurtpagina op buurkracht.nl. Inschrijven kan nog tot en met 17 september. Kom dus snel in actie!

Den Dungen-Oost

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?

Den Dungen-Oost