De Veldegge start uniek energieproject met thuisbatterijen

16 oktober 2017

Kom naar de bijeenkomst op dinsdag 14 november

Kan een hele buurt naar nul-op-de-meter met zonne-energie en thuisbatterijen? Wat komt daarbij kijken? In de Veldegge in Heeten start binnenkort Gridflex, een proefproject om dit in de praktijk te onderzoeken. Loeck Tomassen van Endona: “Deelnemers krijgen realtime inzicht in hun energieverbruik en regie over hun stroom zonder extra te betalen. Ondertussen doen we kennis op over hoe we het energienet kunnen ontlasten. Dat kan de samenleving duurzamer maken en miljarden besparen.” Om zo veel mogelijk huishoudens te enthousiasmeren voor Gridflex, is Loeck samen met buurtgenoten gestart met Buurkracht. Tijdens een informatiebijeenkomst op 14 november in ‘t Trefpunt vertellen ze er graag meer over. Iedereen uit De Veldegge is van harte welkom.

Buurkracht buurkracht heeten 020rp
Buurkracht De Veldegge in Heeten

Naast Endona zijn onder meer ook Enexis, Enpuls, Universiteit Twente en ICT Dr. Ten betrokken. Buurkracht ondersteunt de buurtbewoners met de communicatie en een buurtpagina. Met dit proefproject willen de samenwerkende partijen zicht krijgen op de haalbaarheid van een lokale energiemarkt. Stroom die lokaal wordt opgewekt en niet direct ter plaatse nodig is, kan dan wellicht economische efficiënt worden opgeslagen en lokaal verhandeld. Loeck legt uit: “Als je zonnepanelen op je dak hebt, leveren die overdag stroom op, terwijl je dan misschien niet thuis bent. Dan kan het teveel aan stroom worden opgeslagen in een batterij of worden verhandeld in de buurt. We kijken samen met de Universiteit Twente en de projectdeelnemers hoe dat zou kunnen werken, met wat voor tarieven voor wie naar wie en wanneer. Ook kijken we hoe we dat allemaal zo kunnen organiseren dat bewoners er zo min mogelijk omkijken naar hebben maar er wel wat aan over houden.”

Het recht om te experimenteren

Om dit te kunnen doen, heeft Endona een aanvraag ingediend voor de regeling Experimenten Energiewet. Deze is gehonoreerd. “Dat betekent dat we voor dit project ontheffing krijgen van de Energiewet”, licht Loeck toe. “Dat maakt het bijvoorbeeld mogelijk dat mensen elkaar buiten de energieleveranciers om stroom verkopen.” Bovendien hebben de initiatiefnemers een RVO-subsidie van drie jaar gekregen om de proef uit te voeren. “We kunnen onder andere alle huishoudens kosteloos een energiemanagementkastje aanbieden, waarmee ze via een app realtime kunnen volgen hoeveel energie ze verbruiken. Daarnaast stellen we bij een geselecteerd aantal huishoudens in De Veldegge thuisbatterijen beschikbaar, die werken op zeezout.”

Unieke kans

De Veldegge is de ideale buurt voor een dergelijke proef: de 48 woningen krijgen stroom via één gezamenlijk transformatorhuisje. Het gaat dus om een klein energienetwerk dat goed te bemeten is. Buurtbewoner Rudi: “Het helpt ook dat bewoners van de Veldegge behoorlijk energiebewust zijn; een groot deel van hen heeft bijvoorbeeld al zonnepanelen. We hopen dan ook op een hoge deelname.” De drempel is niet hoog: deelnemers betalen niets voor de apparatuur die in hun huis geplaatst wordt en krijgen in ruil daarvoor inzicht in wat ze zelf aan energiewinst kunnen halen. “Bovendien krijgen ze de kans bij te dragen aan een project dat uniek is in Nederland. Waarmee we bovendien meer te weten komen over hoe netwerken zich gedragen als we van centrale naar lokale energie-opwek overgaan. En hoe je dat misschien wel zo kunt inregelen dat verzwaring van de netwerken niet nodig is. Dat houdt de energiekosten ook in die zin beheersbaar.”

Meer weten?

Wil je meer weten? Op dinsdag 14 november zijn inwoners van De Veldegge van harte welkom op de informatiebijeenkomst om 20.00 uur in ‘t Trefpunt (Dorpsstraat 16). Tijdens die avond licht het buurtteam haar plannen toe. We laten zien hoe het energiemanagementkastje werkt, hoe de zeezoutbatterijen eruitzien en hoe ze werken. Bewoners krijgen antwoord op al hun vragen.

Geïnteresseerde inwoners melden zich vrijblijvend aan voor de bijeenkomst via buurkracht.nl/de-veldegge. “We hopen zo veel mogelijk belangstellenden te ontvangen”, zegt Loeck. “Wij kijken er alvast naar uit.”

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?