De Regt van start met samen energie besparen

23 februari 2017

“Er valt nog veel energiewinst te halen”

Op veel daken in De Regt liggen al zonnepanelen, dankzij een succesvolle zonnepanelenactie van bewoners. De komende tijd willen vijf van hen, Gert-Jan van Kesteren, Wim Hijnen, Tiny Huijbers en Nannie de Greef, samen met buurtgenoten een nieuwe impuls geven aan energiebesparing in de buurt. “We willen de energiebewustwording vergroten en zorgen voor voordeel, ook voor de minder kapitaalkrachtige bewoners.”

Buurkracht image 1615024 1
Buurkracht De Regt start met samen energie besparen

Veel woningen in De Regt zijn in de jaren zeventig en tachtig gebouwd. “Grotendeels voor de oliecrisis dus”, zegt Wim Hijnen. “Energiezuinig bouwen was toen nog niet de norm. Met isolatie is nog veel te winnen, maar ook met kleine maatregelen, zoals ledverlichting, duurzame apparaten en gewoon goed opletten. In ons deel van de wijk hebben we zelf zonnepanelen aangebracht. Goed voor het milieu en het heeft ook de saamhorigheid in de buurt vergroot. Dat willen we nu ook in de rest van de wijk proberen te bereiken. Of eigenlijk in heel Laarbeek: de komende maanden organiseren we inspiratieavonden in alle vier de kernen.”

Buurkracht helpt

Het team krijgt ondersteuning van Buurkracht. Al ruim 180 buurten in Nederland hebben hier goede ervaringen mee. Buurkracht schakelt bijvoorbeeld een onafhankelijk energieadviseur in. Deze maakt een buurt- en woningscan om inzicht te krijgen welke besparende maatregelen in De Regt de meeste energiewinst opleveren. Ook biedt Buurkracht warmtecamera’s, energieverbruiksmeters en andere hulpmiddelen die het team én hun dorpsgenoten vooruit helpen. En die eraan bijdragen dat goede besparingsvoornemens geen voornemens blijven, maar worden omgezet in daden.

Blijf op de hoogte

De vijf teamleden houden De Regt graag op de hoogte van hun activiteiten. Gert-Jan: “We hebben een eigen buurtpagina, buurkracht.nl/de-regt, waar we acties en activiteiten aankondigen. Je vindt er ook tips om snel en makkelijk energie te besparen. Reden genoeg om je aan te melden.”

Meer informatie

Neem gerust contact op met het buurtteam. Voor meer informatie over Buurkracht kun je terecht bij Irmy van Paassen.

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?