De magie van chemie in het buurtteam

09 juni 2017

Je inzetten voor je buurt of dorp kun je om allerlei redenen doen. Uit idealisme. Uit de wens om je eigen leefomgeving te verbeteren. Omdat je het gezellig vindt om iets met en voor je buren te organiseren. Toch kan de klad er na een tijdje in komen: te druk, geen tijd, tegenvallende resultaten misschien. Hoe hou je de stemming en de vaart erin? De werkgroep Bewust Wonen uit Dalfsen slaagt daar alweer een paar jaar prima in. Wat is hun geheim?

Buurkracht groen gebogen actief in dalfsen
De werkgroep Bewust Wonen en hun buurtgenoten

Bewust Wonen valt onder duurzaamheidsvereniging Groen Gebogen en houdt zich – samen met Buurkracht – bezig met het verduurzamen van woningen in het dorp. Ook speelde de werkgroep een prominente rol bij de totstandkoming van de eerste buurtboomgaard in het dorp, die op Koningsdag feestelijk geopend werd. “We hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen”, zegt Ali Kamphuis. “En dat is bewoners van Dalfsen bewuster te maken van hoe we met de aarde omgaan, en welke invloed ze daar zelf op hebben. Vanuit dat oogpunt hebben we inmiddels twee Buurkrachtbuurten van de grond getild, Pleijendal en Polhaar-Oost.”

Profiteren van leerpunten

Bij de introductie van Buurkracht in Polhaar-Oost konden de werkgroepleden handig gebruikmaken van de lessen die ze in Pleijendal geleerd hadden. Janneke Dijkhof: “In Pleijendal keken bewoners lang de kat uit de boom. Daarom hebben we in Polhaar-Oost gezorgd dat we onmiddellijk goed opvielen, met zonnebloemborden in de tuinen van zonnepanelenbezitters waarop de opbrengst van hun installatie vermeld stond.” Jan Nijman haalt een ander leerpunt aan: “We hebben Pleijendal gekozen vanwege het besparingspotentieel. Maar niemand van ons woonde zelf in de buurt. Dan blijk je toch ogen en oren in de buurt te missen. Daarom maken we er nu actief werk van dat we contactpersonen hebben in de wijken.” JanRijn Askes is dat bijvoorbeeld in Polhaar-Oost. “Voor de werkgroep verricht ik af en toe hand- en spandiensten. En de mensen in de buurt kunnen mij gemakkelijk aanspreken als ze vragen hebben over activiteiten in de buurt”, vertelt Jan.

De belangrijkste succesfactor

Een belangrijke succesfactor van Bewust Wonen is dat de leden elkaar goed aanvullen. Henk Luning, Jan Nijman, Thijs Mosterman en Yvonne te Woerd zijn bijvoorbeeld behoorlijk technisch onderlegd. Ali Kamphuis en Jan van Rijn zijn heel praktisch ingesteld en dragen juist daarmee hun steentje bij. Een aantal leden, onder wie Janneke, kan goed organiseren én verbinden. Yvonne: “Het is niet zo dat we de taken ook op die manier verdeeld hebben; we doen allemaal overal aan mee. Maar de gemengde samenstelling van de groep – ook qua leeftijd en man-vrouwverdeling – maakt wel dat we altijd wel iemand hebben die heel natuurlijk het voortouw neemt.”

De magie van chemie

Het enthousiasme in de werkgroep blijft mede daardoor goed op peil. Thijs: “We gaan heel vriendschappelijk met elkaar om, ook buiten de activiteiten van de werkgroep om. En we gunnen elkaar ook rust. Het maakt niet uit als niet altijd iedereen overal bij is; we vangen elkaar op.” Ali: “De chemie in de groep is heel belangrijk. Het onderlinge vertrouwen. En als we samen succes boeken, zoals met de zonnebloemborden in Polhaar-Oost, werkt dat ook weer stimulerend.”

Tips voor andere teams

De werkgroep zit nog altijd vol plannen en staat ook klaar om andere teams verder op weg te helpen. Henk: “Elke maand gaan er weer nieuwe Buurkrachtbuurten van start die tegen vragen aanlopen die wij al hebben opgepakt. Ik kan me voorstellen dat wij die kunnen helpen met tips en eenvoudige hulpmiddelen. Wij hebben bijvoorbeeld een systeem ontwikkeld om op een efficiënte en effectieve manier offertes te vergelijken en een aanbieder te selecteren. Ook handig voor andere buurten. Wie meer wil weten, kan contact met mij opnemen via de buurtpagina van Pleijendal en Polhaar-Oost.”

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?