De kracht van de buurt bestaat echt

09 december 2016

Wat bepaalt of besparingsacties aanslaan in een buurt? In hoeverre beïnvloeden groepsprocessen de individuele intenties van bewoners om maatregelen te nemen? De Rijksuniversiteit Groningen doet samen met de Hanzehogeschool onderzoek in Buurkrachtbuurten om daar de vinger achter te krijgen.

Tijdens Buurtendag presenteerden Linda Steg, hoogleraar sociale psychologie aan de RUG, en onderzoeker Lise Jans de tussenstand van het onderzoek. Daarvoor zoomden ze eerst in op bestaand onderzoek naar individuele drijfveren. Eyeopener van de dag: vaak wordt gedacht dat ‘Je kunt geld besparen’ het meest effectieve argument is om mensen in beweging te krijgen. Niet dus: ‘Je draagt bij aan een beter milieu’ werkt veel beter.

Hogere besparingsintentie

In hun lopende onderzoek kijken Lise en Linda behalve naar individuele factoren ook naar groepsprocessen en groepskenmerken. In dertig Buurkrachtbuurten zijn inmiddels twee keer vragenlijsten verspreid. Lise: “We zien bij deelnemers gemiddeld een hogere intentie om besparingsmaatregelen te nemen. En meer verbondenheid met de buurt en met Buurkracht. Oók bij mensen die energiebesparing en verduurzaming sowieso al belangrijk vinden.”

Het wordt er gezelliger op

Uit de voorlopige resultaten komt naar voren dat deelnemers aan Buurkracht meer dan andere buurtgenoten bereid zijn hun eigen energiegedrag aan te passen. Én om anderen daarin te motiveren. Linda: “De meerwaarde van Buurkracht is dat mensen dan niet alleen gemotiveerd zijn om duurzaam te worden omdat ze dat zelf belangrijk vinden, maar ook omdat ze het leuk vinden om samen met buren iets te doen.” Lise: “Mensen zijn eerder geneigd om een buurtbarbecue te houden, bijvoorbeeld. Het wordt er dus ook nog gezelliger op.”

Nog veel vragen

Deze voorlopige conclusies gaan Lise en Linda verder versterken. Ook staan er nog onderzoeksvragen open. Bijvoorbeeld welke kenmerken van een buurtactie zorgen voor een sterkere motivatie bij bewoners om energie te besparen en een hogere betrokkenheid bij het Buurkrachtinitiatief.

Verandering van besparingsgedrag?

Maar leidt de intentie om energie te besparen onder invloed van buurtacties ook echt tot ander gedrag? Linda: “Om dat te achterhalen gaan we verbruiksgegevens van deelnemers over de tijd vergelijken met die van niet-deelnemers. Én die van Buurkrachtbuurten met buurten waar geen gezamenlijke acties plaatsvinden.”

 

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?