De Fledders gaat als een speer!

19 juni 2016

In De Fledders in het Drentse Vries hebben sinds april 35 huishoudens meer dan 40 isolatiemaatregelen genomen. Voornamelijk vloerisolatie. Wat is het geheim van dit succes? En wat voor tips heeft het buurtteam voor andere buurten?

Buurkracht ju4a9082 klein
De Fledders bespaart

Arnold Onnes van het buurtteam kan wel een paar succesfactoren bedenken. “We hebben een goede start gemaakt”, zegt hij. “Tijdens de Warmtetour in ons dorp hebben we onszelf gepresenteerd. Daar hadden we direct een concreet aanbod voor bewoners: gratis warmtebeelden van hun huis. Zo konden buurtgenoten een eerste stap nemen zonder meteen beslissingen te nemen. Maar het heeft wel de nieuwsgierigheid gewekt. Vlak daarna hebben we een nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd, met vuurkorven, warme chocolademelk en glühwein. Informatief en vooral ook gezellig. Daar kwamen 70 mensen op af.”

De vaart erin

Het team hield de vaart er goed in: in maart kreeg iedereen de warmtebeelden van z’n eigen huis toegestuurd met een uitnodiging voor een bijeenkomst waar een energieadviseur daar uitleg over gaf. Nog geen week later introduceerde het team de eerste actie, voor isolatie. Arnold: “We kregen al de eerste avond vragen over het vochtprobleem in De Fledders en ook uit de warmtebeelden bleek dat daardoor kou optrok uit de vloeren. Er speelde dus een gezamenlijk probleem waar we iets mee moesten.”

Doordachte keuze van een leverancier

Ook de grondige selectie van een leverancier heeft het vertrouwen van de buurt gewekt. Janneke Bastiaans: “Van tevoren hebben we een lijst met criteria opgesteld. Op basis daarvan hebben we regionale partijen gevraagd om een offerte waarin beschreven stond welke werkzaamheden van de start tot de schoonmaak zouden worden uitgevoerd. En van welke materialen ze gebruikmaakten. We vroegen om een basisprijs, eventueel bijkomende kosten en om garantie. Maar ook om klanttevredenheidsonderzoeken en referenties van vergelijkbare projecten. Al die criteria hebben we beoordeeld aan de hand van een lijst plussen en minnen.”

Selectieproces maakt school

Toen alle plussen en minnen bij elkaar opgeteld waren, ging het buurtteam in gesprek met de twee koplopers. “Die hebben we opgezocht met aanvullende vragen. Uiteindelijk gaf de prijs de doorslag. Zo konden we onze keuze goed uitleggen.” Niet alleen bewoners waren enthousiast, zelfs andere buurten hebben het selectieproces van De Fledders inmiddels gekopieerd. Zoals Peize in Kortland. Janneke: “Onze criterialijst stellen we graag beschikbaar.”

Gesprekken met de gemeente

Ondertussen heeft Oscar Rietkerk van het buurtteam samen met twee andere bewoners, Nico Pals en Willem Wiersema, contact gelegd met de gemeente over het vochtprobleem onder de huizen. “We vroegen ons af of isoleren met zo veel vocht in de grond wel zin had”, vertelt Oscar Rietkerk. “De gemeente bleek er wel af en toe klachten over te krijgen, maar die waren niet systematisch verzameld. Nu hebben we met tekeningen van de wijk op tafel bekeken waar de problemen het grootst zijn en hoe dat komt. De grote boosdoener blijkt een kleileemlaag onder de grond te zijn waardoor water niet goed afgevoerd kan worden. De gemeente gaat nu met peilbuizen de grondwaterstand in de gaten houden. Samen onderzoeken we welke drainagemaatregelen kunnen bijdragen aan een oplossing. Dat zou je een mooi bijeffect van Buurkracht in De Fledders kunnen noemen.”

Volgende ronde: zonnepanelen

Nu de isolatiewerkzaamheden er bijna op zitten, kijkt het team alweer vooruit. Jan Postma: “Na de zomer willen we een nieuwe actie introduceren. Er is bijvoorbeeld belangstelling voor dubbel glas in de buurt, voor ledlampen en vooral voor zonnepanelen. Waarschijnlijk wordt de volgende stap dus een zonnepanelenactie. Zelf ben ik ervaringsdeskundige: er liggen al jaren panelen op mijn dak. Ik zal me dan ook zeker bemoeien met de selectie van een leverancier.”

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?