De eerste acties gaan van start!

01 oktober 2014

Ruim zestig bewoners van de Gorterlaan, de Van Deyssellaan en de Klooslaan kwamen op 25 september naar De Brederoschool in Groningen. Een betere locatie voor een buurtbijeenkomst over energie besparen is haast niet denkbaar. Vorig jaar werd directeur Marike Venema uitgeroepen tot Groenste Groninger, vanwege haar inspanningen om de school te verduurzamen en de leerlingen zorg voor hun omgeving bij te brengen. Ook bij de besparingsacties die het buurtteam wil opzetten, speelt de school een rol.

In De Wijert-Zuid werkt het buurtteam samen met Buurkracht en Grunneger Power. Het buurtteam zet acties op, Buurkracht en Grunneger Power ondersteunen. Praktisch en met knowhow. Tijdens de bijeenkomst lichtten de verschillende partijen hun rol toe. Energie-adviseur Mark Plaggenborg van Kies Groen Licht liet de aanwezigen zien welke besparingsmogelijkheden hij in de buurt had aangetroffen. Frits Visser van het buurtteam: “De Wijert is een typische jaren-80-buurt: veel woningen zijn gebouwd met dubbel glas beneden, maar niet op de verdiepingen. De daken en spouwmuren zijn indertijd geïsoleerd opgeleverd, maar zonder vloerisolatie. Er valt dus nog best wat te verbeteren.”

De deelnemers kiezen zelf

Via de website van Buurkracht kunnen bewoners al op vijf besparingsacties inschrijven. Tijdens de buurtbijeenkomst hield het buurtteam een minipeiling: waar is belangstelling voor? Frits: “Vooral voor zonnepanelen gingen veel vingers omhoog, en voor de gelijkstroomventilator. In onze buurt hebben veel huizen een mechanisch ventilatiesysteem op wisselstroom. Een gelijkstroomventilator is een energiezuinig alternatief dat in aanschafkosten te overzien is. De eerste offerte is al binnen. Voor zonnepanelen hebben we er ook al drie ontvangen, en eentje voor vloerisolatie. We hebben dus al wat voorwerk gedaan, maar de deelnemers aan de acties maken uiteindelijk de keuze. Zelf zou ik wel zonnepanelen willen, maar mijn dak is daar niet zo geschikt voor. Dat geldt voor meer woningen in de buurt. Om ons toch de gelegenheid te geven om groene stroom op te wekken, stelt de Brederoschool een deel van zijn dak beschikbaar voor zonnepanelen.”

De Wijert-Zuid

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?

De Wijert-Zuid