De buurten in voor straatinterviews

12 februari 2015

In Rolde (16/2), Leeuwarden (17/2), Oss (18/2), Dongen (19/2) en Den Dungen (20/2) verrijst binnenkort - heel even - een heus Buurkrachthuisje, formaat hoogslaper. Wat gebeurt daar allemaal?

Buurkracht 150206 huisje in wording
Huisje in wording

Het minihuisje heeft te maken met een onderzoek. “We bereiken al duizenden bewoners in tientallen buurten”, vertelt Djoera Eerland van Buurkracht “Dat is mooi. Maar tegelijkertijd zien we dat we ook nog veel mensen in die buurten niet bereiken. En dat niet iedereen die zich aanmeldt, ook besparingsmaatregelen neemt. Daarom trekken we de wijken in om aan bewoners zelf te vragen hoe we nóg meer uit Buurkracht kunnen halen. Waarom ze meedoen, of waarom niet. Met straatinterviews komen we juist ook met die groep in contact die nu nog aan de zijlijn staat. Hoe komt dat? Kennen ze ons niet? Vinden ze ons niet interessant? En wat is ervoor nodig om ze over de streep te trekken?”

Man bijt hond

Behalve dat voorbijgangers op straat hun zegje mogen doen over Buurkracht en energie besparen, kunnen ze bij het Buurkrachthuisje voor een draaiende camera en met een microfoon in de hand, vertellen waar ze energie van krijgen. À la Man bijt hond. Daarnaast hebben in totaal zestig bewoners van vijf buurten een pakket ontvangen met een boekje en een usb-stick en het verzoek een soort logboek bij te houden. Deze zestig bewoners zijn aangemeld op buurkracht.nl, maar ze hebben niet allemaal maatregelen genomen. Een deel van hen werkt ook nog mee aan een uitgebreid interview. Zo levert dit onderzoek informatie op van actieve deelnemers, passieve deelnemers, en via de straatinterviews ook van niet-deelnemers.

Hier krijg je een indruk van wat de mensen deze week op straat zoal zeiden.

Jamsessie

Wat gebeurt er met al die informatie? Djoera: “We beginnen natuurlijk met een analyse van de resultaten. Dat levert waarschijnlijk al nieuwe inzichten op. Vervolgens organiseren we een soort jamsessie met allerlei betrokkenen, zoals bewoners, het Buurkrachtteam en de onderzoekers. Samen gaan we met al die informatie, filmpjes, cijfers en uitspraken die we hebben opgehaald, aan de slag. Nieuwe ideeën bedenken om Buurkracht verder te ontwikkelen. En zo nog meer bewoners van Buurkrachtbuurten aan ons te binden.”

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?